A.T. Kearney - Kantoren

Hoofdkantoor: Chicago / Amsterdam
Medewerkers: 2,700 / NL = 100
Diensten: Strategy Consulting
Landen actief: 38
Website: www.atkearney.nl

A.T. Kearney Kantoren 

Het Amerikaanse strategie- en managementadviesbureau A.T. Kearney (ATK) heeft wereldwijd meer dan 55 kantoren in 38 landen. Het wereldwijde hoofdkantoor van A.T Kearney is gevestigd in Chicago, Verenigde Staten. Een overzicht van de wereldwijde kantoren van A.T. Kearney.

Opgericht Land Kantoor Commentaar
2011 Turkey A.T. Kearney Istanbul ATK opent kantoor in Istanbul
  Belgium A.T. Kearney Brussel  
  Ukraine A.T. Kearney Kiev  
  Russia A.T. Kearney Moscow  
  Switserland A.T. Kearney Zürich  
2007 Romania A.T. Kearney Bucharest
  U.A.E. A.T. Kearney Abu Dhabi  
  South Africa A.T. Kearney Johannesburg  
  Bahrein A.T. Kearney Manama  
  Saudi-Arabia A.T. Kearney Riyadh  
  Thailand A.T. Kearney Bangkok  
2006 U.A.E. A.T. Kearney Dubai
2006 Slovenia A.T. Kearney Ljubljana
1998 Austria A.T. Kearney Vienna
1998 Germany A.T. Kearney Frankfurt
1997 India A.T. Kearney New Delhi
1997 China A.T. Kearney Shanghai
1997 Indonesia A.T. Kearney Jakarta
1996 Italy A.T. Kearney Rome
1996 Portugal A.T. Kearney Lisbon
1996 Malaysia A.T. Kearney Kuala Lumpur  
1995 South-Korea A.T. Kearney Seoul  
1995 Poland A.T. Kearney Warsaw  
1995 China A.T. Kearney Bejing
1994 United States A.T. Kearney Silicon Valley
1994 Australia A.T. Kearney Melbourne  
1994 Australia A.T. Kearney Sydney  
1994 Mexico A.T. Kearney Mexico City  
1994 Brazil A.T. Kearney São Paulo  
1994 Finland A.T. Kearney Helsinki  
1992 Czech Republic A.T. Kearney Prague  
1992 Norway A.T. Kearney Oslo  
1992 Hong Kong A.T. Kearney Hong Kong  
1992 Sweden A.T. Kearney Stockholm  
1992 Denmark A.T. Kearney Copenhagen  
1991 Germany A.T. Kearney Berlin  
1990 Singapore A.T. Kearney Singapore  
1988 Germany A.T. Kearney Munich  
1988 Spain A.T. Kearney Madrid  
1980 United States A.T. Kearney Dallas  
1980 United States A.T. Kearney Atlanta  
1980 United States A.T. Kearney Boston  
1980 Germany A.T. Kearney Stuttgart  
1980 Netherlands A.T. Kearney Amsterdam  
1972 Japen A.T. Kearney Tokyo  
1968 United Kingdom A.T. Kearney London  
1968 Italy A.T. Kearney Milan  
1968 France A.T. Kearney Paris  
1968 United States A.T. Kearney New York  
1968 United States A.T. Kearney San Fransisco  
1964 Germany A.T. Kearney Düsseldorf  
  United States A.T. Kearney Detroit  
  Canada A.T. Kearney Toroto  
  United States A.T. Kearney Washington DC  
1926 United States A.T. Kearney Chicago Wereldwijd hoofdkantoor