KPMG

Hoofdkantoor: Amstelveen
Medewerkers: 4,000
Diensten: Transaction Services en Financial Advisory
Landen actief: >140
Website: www.kpmg.nl

KPMG Transactions & Restructuring

 Een gezonde groei is de basis van elke onderneming. Daarbij kan het gaan om autonome groei van het resultaat, om de uitbreiding van producten of diensten of het betreden van nieuwe markten of sectoren. Het realiseren van die groei kan echter veel tijd en energie kosten. Bovendien brengt groei ook vaak groeipijn met zich mee. KPMG helpt ondernemingen groei effectief aan te boren door samen met de klant de mogelijkheden te inventariseren en/of deze te implementeren. Essentieel daarbij is dat de risico’s van groei tot een minimum worden beperkt, terwijl het rendement wordt vergroot.

 Op het moment dat de waarde van een onderneming bedreigd wordt, of in een eerder stadium van potentiële bedreiging, kan KPMG ondersteuning bieden door mogelijkheden te identificeren die de ontstane crisissituatie kunnen doorbreken.

KPMG Management Consulting

Ondernemingen die willen groeien en overheden die moeten bezuinigen staan voor dezelfde uitdaging: hoe opereren ze zo effectief mogelijk? KPMG helpt kosten verlagen en prestaties verhogen. Door een gecombineerde aanpak voor finance, IT, HR, operatie en inkoop toe te passen. Hierbij ligt de focus op efficiëntere bedrijfsprocessen, betere kostenstructuren en het identificeren van onvoldoende presterende processen en bedrijfsonderdelen. Ons advies voeren we vervolgens graag uit: pragmatisch en multidisciplinair, met een duurzaam resultaat als doel.

Op gezette tijden doorlopen organisaties complexe, organisatiebrede transformaties. KPMG helpt bij de voorbereiding en uitvoering van zulke grote veranderingstrajecten, zowel op strategisch als operationeel vlak. We ontwerpen bijvoorbeeld een nieuw business model en stellen de business case op. Daarnaast analyseren we de personele en financiële consequenties van de veranderingen en maken die inzichtelijk.