Nolan, Norton & Co. - Competing on Information

Hoofdkantoor: Zeist
Medewerkers: 50
Diensten: Strategy & Management Consulting
Landen actief: 1
Website: www.nolannorton.com

Competing on Information

Adviesbureau Nolan, Norton & Co. heeft een app uitgebracht om bedrijven te helpen met het maximaal benutten van hun informatiepotentieel. Ga naar www.competingoninformation.com, bij voorkeur met je mobiele telefoon of tablet pc, om de app te openen.

Laatste nieuws van Competing on Information Blog:Competing on Information

Over Competing on Information
De afgelopen twee decennia heeft vrijwel ieder bedrijf op een of andere manier te maken gekregen met het begrip ‘digital disruption’. Ten eerste als gevolg van de steeds verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen in de jaren negentig en ten tweede door de verschuiving naar online kanalen en intensievere klantinteracties in deze eeuw.

We staan op dit moment aan de vooravond van een derde digital disruption. De hoeveelheid informatie die bedrijven tegenwoordig opslaan en verwerken is ongekend en heeft geleid tot een data-explosie. Tegelijkertijd zorgt technologische vooruitgang ervoor dat we steeds meer waarde kunnen creëren met deze grote hoeveelheden informatie tegen steeds lagere kosten. Steeds meer bedrijven spelen in op deze ontwikkeling en zijn informatie gaan gebruiken voor het in de markt zetten van nieuwe waardeproposities en verdienmodellen. Deze bedrijven zijn begonnen met Competing on Information.

Zie voor meer informatie:
- Nolan, Norton & Co: Competing on Information app
- Nolan, Norton & Co. lanceert Competing on Information