Nolan, Norton & Co. - Consilia

Hoofdkantoor: Zeist
Medewerkers: 50
Diensten: Strategy & Management Consulting
Landen actief: 1
Website: www.nolannorton.com

Consilia

Consilia is een nieuw initiatief van Nolan, Norton & Co. Consilia is een nieuw platform van, voor en door consulting professionals. Consilia biedt interne consultants en projectmanagers een netwerk, waarin kennisdeling bevorderd wordt, verdere professionalisering van interne adviesorganisaties mogelijk gemaakt wordt en onderlinge samenwerking actief gestimuleerd wordt.

Consilia bevordert kennisdeling door het aanbieden van colleges, een online platform en door het bieden van de mogelijk tot het opbouwen van een netwerk van collega-vakgenoten. Om interne adviesorganisaties te helpen zichzelf verder te professionaliseren, biedt Consilia organisaties de mogelijkheid tot het inventariseren en bespreken van (gemeenschappelijke) issues, die vervolgens door Nolan, Norton & Co./Nolan Norton Institute of door één van de deelnemers verder uitgewerkt zullen worden en plenair als discussiethema zullen worden besproken in een themasessie. Ten slotte verhoogt Consilia de samenwerking tussen interne consultants, project- en informatie-managers door het aanbieden van coaching, mogelijkheden tot resource pooling en reviews. Al naar gelang de behoefte van de verschillende deelnemers kunnen diverse samenwerkingsvormen ontstaan.

Meer informatie vindt u op deze pagina.