Arthur D Little voert audit uit voor European Lotteries

23 december 2010 Consultancy.nl

Arthur D. Little heeft in opdracht van de European Lotteries onderzocht of de activiteiten van de Nationale Loterij van Belgie in overeenstemming zijn met de door European Lotteries vastgelegde standaarden. De audit van Arthur D. Little concludeerde dat de de Nationale Loterij voldoet aan de vooropgestelde standaarden. Als gevolg van de audit heeft de organisatie European Lotteries het certificaat 'Verantwoord spel' gegeven aan de Belgische speloperator.

Responsible Gaming standards

De vastgelegde standaarden, de zogeheten Responsible Gaming standards, hebben betrekking op research, opleiding van het personeel, ontwikkelen van de spelen, reclame, marketing, maar ook verkoopsmechanismen, sensibilisering van de spelers, de diverse distributiekanalen en de relaties met haar stakeholders. De Europese standaarden werden gecreëerd om duidelijke normen vast te leggen die elke loterij-operator in Europa dient te volgen op het vlak van het 'Verantwoord spel'. Thans vormen deze standaarden de Europese referentie op het vlak van de bescherming van kwetsbare groepen, met name de minderjarigen en de spelverslaafden.

 

Meer Strategy nieuws