AT Kearney: EU hightech verliest concurrentievoordeel

1 april 2014 Consultancy.nl

Begin maart presenteerde het Europees Octrooibureau cijfers over 2013 waaruit blijkt dat een recordaantal octrooiaanvragen is gedaan. Nederland, aangevoerd door Philips, staat 8ste op deze lijst. Positief nieuws en het toont dat Europa vernieuwend bezig is. Inzoomen op hightech laat helaas een ander beeld zijn. De waarheid is dat Europa ondanks een toename in patenten steeds verder achterloopt op het gebied van hightech, waardoor de concurrentiepositie van Europa verslechtert.

Dat Europa hightech nodig heeft om te concurreren in industrieën zoals auto, luchtvaart, detailhandel, telecommunicatie en energiediensten is evident. Hightech is een motor voor innovatie, het levert banen op en meer welvaart. Daarnaast hebben de recente NSA onthullingen ons gewezen op de risico’s van te grote afhankelijkheid van niet-Europese hightech-spelers.

Hightech-EU---ATKearney

Europa verzwakt

Ondanks dat Europa als continent goed is voor een kwart van de wereldwijde hightech omzet, wordt het merendeel gegenereerd door niet-Europese bedrijven. Volgens strategisch adviesbureau A.T. Kearney hebben slechts negen van de top-100 ICT-bedrijven hun hoofdkantoor nog in Europa en dit wordt acht als Microsoft de mobiele divisie van Nokia heeft overgenomen – een beweging die Europa achterlaat zonder vertegenwoordiging in de wereldwijde top-10 fabrikanten van smartphones.

Europa kent weinig hightech bedrijven die voldoende schaal hebben om leidend te zijn in deze consolidatieslag. Dit maakt Europese bedrijven kwetsbaar en zorgt dat kennis, werkgelegenheid en groeikansen verminderen. Philips’ TV divisie is sinds januari 2014 volledig in handen van TPV uit Taiwan en TomTom heeft het zwaar en moet concurreren met giganten als Google en Apple.

P2 Projectmanagement-Paul van Ruiten

De Europese Commissie (EC) erkent het belang van technologie en adresseert de tekortkomingen via verschillende programma’s. Sinds 1984 is er €110bn geïnvesteerd via de Framework Programmes en dit jaar is Horizon 2020 gestart met een budget van €80bn. Kijkende naar de R&D uitgaven in 2010 als percentage van het BBP, gaf de EU 2,0% uit, wat significant lager is dan wat de Verenigde Staten (2,7%), Japan (3,3%) of Zuid-Korea (3,7%) uitgeven. En dit is al jaren.

Wat moet de EU doen?

Ten eerste moet de fragmentatie overwonnen worden door het definiëren (en volgen) van een gerichte hightech strategie. In plaats van technologie gedreven, zou de agenda bepaald moeten worden door de toekomstige behoeften van EU afnemers. Om wereldwijd te acteren is een Europees geïntegreerde aanpak nodig. Op dit moment wordt er te nationaal ondersteund. Benoem duidelijke focusdomeinen waarbinnen Europese spelers een leidende positie kunnen innemen en schaal kunnen creëren.

ATKearney-Strategie Europa

Ten tweede dienen hightech bedrijven te excelleren in samenwerking, innovatie en leiderschap. Betere samenwerking met leverancier én klant als bron voor innovatie is vereist en R&D verdient meer aandacht. Bedrijven zullen adequater moeten reageren op marktontwikkelingen door sneller de organisatie aan te passen (wat in Europa te veel tijd kost), actiever te zijn op de overnamemarkt en beter te letten op de kosten om de hoge Europese lonen te compenseren.

Als laatste dienen de randvoorwaarden op orde te zijn. Financiering (voor R&D, groei en overnames) en het creëren van een gelijk speelveld ten aanzien van standaarden en wetgeving is een vereiste – toezichthouders dienen Europees te denken, over landsgrenzen heen. Stimulatie van gerichte immigratie is nodig om het aanbod van geschoolde arbeidskrachten te verbeteren en tijdrovende administratieve procedures moeten verdwijnen.

Remko de Bruijn - A.T. Kearney

Pan-Europees leiderschap

Zonder cruciale actie nu zal de Europese hightech industrie verder verzwakken, waardoor vitaliteit, concurrentievermogen en welvaart verder wordt aangetast. Alleen de juiste stappen geven Europa de kans om haar positie in de wereldwijde technologiesector te herstellen. Dit vereist meer pan-Europees leiderschap.

Een artikel van Remko de Bruijn, Principal bij strategisch adviesbureau A.T. Kearney.

Meer Strategy nieuws