AT Kearney: Overheid kan 3 miljard besparen met SSC

3 juli 2007 Consultancy.nl

Het imago van de overheid als weinig innovatief is snel aan het veranderen. Uit een onafhankelijk rapport van A.T. Kearney blijkt dat de overheid steeds vaker geavanceerde technologieën inzet om backoffice-functies te consolideren. Het rapport 'Shared Services in Government 2: Building a Platform for Better Public Services at Lower Cost' beschrijft verregaande verbeteringen op het gebied van dienstverlening en kostenverlaging als direct resultaat van 'shared services'. Als deze gedeelde diensten worden ingezet, zijn diensten als IT en financiën toegankelijk voor meerdere departementen. A.T. Kearney heeft het onderzoek uitgevoerd in negen landen, waaronder Nederland.

Het rapport geeft aan dat er kostenbesparingen zijn te realiseren door de inzet van shared services. Cisco raamt deze kostenbesparingen voor overheden wereldwijd op 3,3 biljoen dollar voor de komende tien jaar*. Dit bedrag staat gelijk aan de wereldwijde uitgaven aan gezondheidszorg in 2005 of het totale nationale budget van de Verenigde Staten in 2008**.

Het A.T. Kearney rapport wijst uit dat de landen Australië, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hetzelfde hoofddoel voor shared services hebben. Namelijk het terugdringen van kosten om belastingdruk te verlagen en overheidsrekeningen te vereffenen. Canada en Nederland leggen daarnaast ook sterk de focus op het verbeteren van dienstverlening aan burgers.

Nederlandse overheid koploper
Het rapport beschrijft de marktwerking en kostenbesparingen in de gezondheidszorg die door het kabinet in Nederland zijn doorgevoerd en de veranderende rol van overheid en zorgverzekeraars daarbij. Volgens het onderzoek is de focus op verdere besparingen in de gezondheidszorg die het huidige kabinet doorvoert, in combinatie met een verbeterde dienstverlening aan burgers, een voorbeeld van de koploperspositie die Nederland inneemt op het gebied van shared services. De samenwerking tussen Nederlandse overheidsinstanties wordt mede afgedwongen door wetgeving. Sinds kort is het voor Nederlandse overheidsinstanties namelijk bij wet verboden om informatie op te vragen bij burgers als burgers deze informatie al eens hebben doorgegeven aan een andere overheidsinstantie. Hierdoor wordt het delen van gegevens tussen de instellingen verplicht.

"Technologie is zowel een belangrijke voorwaarde voor, als ook een doelstelling van shared services-initiatieven", zegt Yvon Le Roux, Vice President, Public Sector voor Cisco European Markets. "Een van de meest interessante uitkomsten van het onderzoek is het feit dat er vaak een mismatch is tussen de IT-strategie en de daadwerkelijke behoeften van burgers. Zo investeert de helft van de ondervraagde overheidsinstanties in geautomatiseerde telefoonsystemen, terwijl onderzoek aantoont dat slecht zes procent van de burgers hiervan gebruik wil maken. A.T. Kearney heeft vastgesteld dat shared services-technologieën bijdragen aan een betere communicatie en samenwerking en een hogere productiviteit. Voor overheidsinstellingen is het dan ook zaak zich op deze gebieden te richten om zo tegemoet te komen aan de financiële druk en de uitbreidende wetgeving om dienstverlening aan burgers te verbeteren."

Meer Strategy nieuws