AT Kearney: Wereldwijde outsourcingmarkt blijft groeien

12 januari 2012 Consultancy.nl

De markt voor outsourcingdiensten zal naar verwachting met 27% groeien tussen 2010 en 2015. Ondanks de hoge groei is de failure rate van grote outsourcingdeals zorgwekkend. Elk jaar haperen circa 30 tot 40% van de outsourcingdeals, hetgeen betekent dat outsourcers en dienstenleveranciers er niet in slagen om hun strategische doelstellingen in waarde om te zetten. Dat blijkt uit onderzoek door strategy- en operations adviesbureau A.T. Kearney

Grafiek: De markt voor outsourcingdiensten groeit tussen 2010 en 2015 met naar schatting 27%. 

A.T. Kearney - Outsourcing Markt

In lijn met eerdere analyses
De conclusie van A.T. Kearney is vergelijkbaar met diverse analyses die vorig jaar naar buiten zijn gebracht. Zo bleek bijvoorbeeld in mei 2011 dat de Duitse markt voor outsourcing ook de komende jaren verder blijft groeien. In Duitsland vertegenwoordigt IT-outsourcing ruim 61% (€13 miljard) van de totale outsourcingmarkt, gevolgd door Business Process Outsourcing met 32% (€6,3 miljard). Vooral de opkomst van cloud computing zorgt voor momentum in de outsourcingmarkt. Soortgelijke trends zijn zichtbaar in andere westerse landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

Waarom is de failure rate nog zo hoog?
In zijn rapport zoekt A.T. Kearney naar de oorzaken waardoor bedrijven en hun leveranciers na decennia outsourcing nog steeds moeite hebben met het halen van hun strategische doelen. De consultants komen tot drie overkoepelende verklaringen. Ten eerste slagen de uitbestedende partij en de outsourcer en niet in om gemeenschappelijke doelen vast te stellen aan het begin van hun samenwerking. Daardoor zijn Key Performance Indicators (KPI’s) en Service Level Agreements (SLA’s) onduidelijk en is er geen feitelijke basis voor actieplanning en samenwerking. 

Een tweede verklaring is dat partijen, zelfs als de doelen bediscussieerd zijn en er overeenstemming over is, falen in het definiëren van strategische en langetermijndoelen. Hierdoor ontstaan situaties waarin de afspraken niet flexibel genoeg zijn om met externe verandering (bijvoorbeeld een economische recessie) en interne transformaties (fusies & acquisities, reorganisaties) om te gaan. Ten derde is de uitvoering van outsourcingovereenkomsten in veel gevallen slecht.

VKA: Relatie belangrijker dan contract bij IT outsourcing
Uit onderzoek van VKA onder 30 IT sourcing contracten in Nederland blijkt dat de relatie tussen een bedrijf en haar IT outsourcing provider juist belangrijker is dan contractuele afspraken. Wanneer de gewenste uitkomsten van tevoren gedetailleerd worden vastgelegd dan blijkt dat meestal een blok aan het been te zijn voor beide partijen. Succesvolle IT outsourcing projecten zijn veelal projecten waarin uitsluitend basisafspraken zijn gemaakt en de relatie centraal staat. Lees meer in het Verdonck, Klooster & Associates rapport Outsourcing in Nederland.

Meer Strategy nieuws