Bain: ICT systemen ziekenhuizen gefragmenteerd

19 januari 2011 Consultancy.nl

Uit een nieuw onderzoek door Bain & Company onder CIO’s van ziekenhuizen blijkt dat slechte integratie van IT-systemen in ziekenhuizen het grootste strategische probleem op hun agenda is. CIO’s van ziekenhuizen vinden samenwerkbaarheid - de adviseurs noemen dit ‘interoperability issues’ - nog urgenter dan bijvoorbeeld het terugdringen van de operationele kosten van IT of incompatibiliteitsproblemen met systemen van externe leveranciers.

IT-landschap ziekenhuizen zeer gefragmenteerd

De studie van het strategy consulting bureau onthult dat de IT-infrastructuur van een ziekenhuis doorgaans bestaat uit vele verschillende systemen. Gezondheidsdata wordt bewaard in verschillende zuilen: systeem A communiceert niet met systeem B. CIO’s beschouwen de bevindingen verrassend genoeg als prioriteit. CIO’s beoordelen het belang van IT-systemen die goed met elkaar communiceren als “zeer hoog”, maar geven tegelijkertijd toe dat de huidige integratie en 'interoperability' in hun netwerken “nogal slecht” is.

Onvoldoende integratie leidt tot veel nadelen

De consultants van Bain & Company concluderen dat ziekenhuizen een hoge prijs betalen door hun gefragmenteerde IT-systemen. De IT-problemen hebben niet alleen een negatief effect op de servicekwaliteit van een ziekenhuis, ze doen de winstgevendheid ook dalen. Een overzicht van de schadelijke effecten voor een ziekenhuis van slechte integratie van IT systemen:

  • Kosten vermenigvuldigen. Clinici vragen overbodige of de verkeerde onderzoeken aan wanneer zij geen gemakkelijke toegang hebben tot de resultaten van vorige onderzoeken.
  • Tevredenheid patiënten daalt. Patiënten moeten dezelfde informatie meermaals aan verschillende clinici verstrekken, ze moeten hun gegevens van leverancier naar leverancier doorgeven en ze moeten vaak langer wachten door ontoegankelijkheid van data.
  • Medische fouten nemen toe. Clinici bestellen medicijnen die zij niet zouden hebben besteld als zij over een vollediger patiëntendossier beschikten.
  • Productiviteit artsen en verpleegkundigen daalt. Artsen verspillen tijd door van de ene applicatie naar de andere te moeten wisselen om een grafiek te beoordelen, labresultaten te vinden, notities te maken of nieuwe bestellingen in te voeren. Het zoeken naar informatie in andere departementen doet de productiviteit verder dalen.
  • Omzet lekt weg. Communicatiegaten vergroten vaak de kosten en verminderen de kwaliteit van het doorverwijzingproces. Door het gebrek aan een gesloten lus in de planning binnen het systeem, verlaten patiënten het ziekenhuis(systeem) voor de volgende zorgbehandeling.

Meer Strategy nieuws