BCG analyse voor publieke omroep kost 1 miljoen

14 maart 2011 Consultancy.nl

Het ministerie van OCW heeft The Boston Consulting Group ingehuurd om kostenbesparingen binnen de landelijke publieke omroep te onderzoeken. Dertien adviesbureaus hadden zich ingeschreven voor de aanbesteding - BCG won de opdracht voornamelijk op basis van haar voorgestelde plan van aanpak (80%) en prijstelling (20%). De totale waarde van de opdracht is circa €1 miljoen.

Het onderzoek moet minister Van Bijsterveldt inzicht geven in hoe de bezuiniging van €200 miljoen, die in het regeerakkoord is vastgesteld, kan worden ingevuld. De scope van het project is als volgt gedefinieerd: “het identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden o.a. als gevolg van vermindering van de overhead, verbeteringen in de efficiency van alle werkprocessen, de samenwerking en/of fusie binnen de landelijke publiek omroep als geheel. Dit tegen de achtergrond van een bundeling van krachten van omroepen en bestrijding van ondoelmatigheid. Verdergaande samenwerking en fusies van verwante omroeporganisaties zijn noodzakelijk.”

De landelijke publieke omroep moet de komende jaren flink bezuinigen. In 2013 moet €50 miljoen bezuinigd worden, in 2014 komt daar €50 miljoen bij en in 2015 nog eens €100 miljoen per jaar. Dat is omgerekend circa 25% van de huidige omroepbegroting, inclusief de Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep.

Meer Strategy nieuws