BCG: Consumenten steeds kritischer op producten

7 juli 2010 Consultancy.nl

Merken worden geconfronteerd met een nieuwe wereldorde, waar de consumenten een andere definitie hebben gevormd over waarde en andere eisen stellen aan de producten die ze kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van strategy consulting bureau The Boston Consulting Group.

De consultants merken op dat een aantal consumenten zich nog wel optimistisch toont, maar toch is er volgens hen een duidelijk grotere bezorgdheid dan drie jaar geleden, toen de economische crisis nog niet had toegeslagen.

Verwarring

Onder meer wordt meer aandacht besteed aan duurzame producten en diensten, maar de onderzoekers wijzen erop dat er ook heel wat verwarring blijft bestaan over de duurzame economie. Bovendien blijft er volgens The Boston Consulting Group in het algemeen een groot wantrouwen tegenover overdreven duurzaamheid-claims.

Bestedingen omlaag

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de consumenten in de Verenigde Staten van plan is om zijn uitgaven drastisch terug te schroeven. Tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar was dat nog 73 procent. Ook in de vijf belangrijkste Europese economieën is 41 procent zijn bestedingen gevoelig terug te schroeven, tegenover 63 procent tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar.

"Vooral niet-essentiële producten zullen daarvan de grootste impact ondervinden," aldus The het adviesbureau. "In de Verenigde Staten zegt 65 procent van de consumenten op deze categorie producten te zullen besparen, tegenover 81 procent één jaar geleden. Daarentegen zeggen slechts 26 procent van de Chinese en 24 procent van de Russische consumenten dergelijke besparingen te overwegen. Die trend is ongetwijfeld mee ingegeven door de economische crisis, maar er spelen ook een aantal andere elementen een rol."

Status in China belangrijker

De onderzoekers hebben het daarbij over een groeiende aandacht voor het eigen gezin, sparen voor de toekomst en een bekommernis voor het leefmilieu. "Anderzijds heeft luxe bijzonder snel aan belangrijkheid verloren," wordt er aan toegevoegd. "Het feit dat 47 procent van de Amerikaanse en 40 procent van de Japanse consumenten de grote bedrijven wantrouwen, zou eveneens een verdere reflectie kunnen zijn van deze terugkeer naar de basiswaarden."

Er wordt opgemerkt dat status in een aantal groeimarkten nog altijd belangrijk blijft. In China is 35 procent van de consumenten gericht op status, tegenover 13 procent in Europa en 18 procent in de Verenigde Staten. Interesse in eco-vriendelijke goederen en diensten wordt in alle markten opgemerkt, maar de kosten van organische voeding en fairtrade-kledij zijn eveneens belangrijker geworden.

 

Meer Strategy nieuws