BCG: Crisis aluminiumbranche door overcapaciteit China

3 september 2013 Consultancy.nl

De wereldwijde aluminiumindustrie bevindt zich momenteel in een grote crisis. In de afgelopen jaren zagen grote aluminiumspelers een scherpe daling van de winst en de marktwaarde. Een nieuw onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) toont aan dat het grootste deel van de slechte marktsituatie herleid kan worden naar een eenduidige oorzaak: overcapaciteit, waarbij China een negatieve hoofdrol speelt.

Overcapaciteit

In de afgelopen vijf jaar is de aluminiummarkt geraakt door grootschalige overcapaciteit. Tussen 2007 en 2011 groeide de vraag naar bijna 5 miljoen metrische tonnen (MMT), terwijl het aanbod met veel grotere aantallen (> 10 MMT) groeide, met als gevolg een enorme overcapaciteit. Daarbovenop was er met name een grote overcapaciteit in gebieden buiten China, markten die relatief hard door de crisis zijn geraakt. In 2011 consumeerde China 94% van zijn aluminiumproductie, terwijl de rest van de wereld te kampen had met een overcapaciteit van maarliefst 20%.
 
BCG - Aluminiumindustrie 1
 
“Onze analyses tonen aan dat de crisis van de industrie niet te herleiden is tot een onverwachte daling van de vraag als gevolg van de wereldwijde economische neergang of plotselinge veranderingen in de waardeketen” zegt Thomas Bradtke, partner bij BCG. “De crisis is ontstaan ​​vanuit de aanbodzijde, gedreven door China’s strategie om zijn productiecapaciteit van primair aluminium te verhogen. Producenten in de rest van de wereld hebben dit verkeerd geïnterpreteerd. Zij hadden hun eigen strategieën niet snel genoeg paraat en daardoor de benodigde maatregelen niet snel genoeg geïmplementeerd”.

Tijd voor actie

Het strategie adviesbureau waarschuwt Westerse aluminiumproducenten dat als ze geen actie ondernemen ze met een nog veel groter probleem te maken krijgen. In de komende 4 jaren zal China naar verwachting haar productie met 30% tot 40% opschroeven, waardoor er nog meer druk op de wereldwijde markt komt te liggen. Tot 10% van dat aanbod zal op de wereldwijde markt terechtkomen. Buiten China zal het consumptiepercentage nog verder zakken naar ongeveer 73% tot 75%.
 
BCG - Aluminiumindustrie 2
 
De consultants hebben uiteraard een advies voor de CEO’s van de aluminiumbedrijven. In het rapport ‘The Aluminium Industry CEO Agenda 2013-2015’ doet BCG tien aanbevelingen, die zich op twee niveaus richten: op industrie-niveau en op organisatie- niveau. Industrie-gerichte aanbevelingen omvatten onder meer kostenbesparing door schaalvergroting als gevolg van fusies en overnames en meer wetgeving van overheidsinstanties door betere lobbying. Op bedrijfsniveau beveelt BCG bedrijven aan om aanzienlijk meer aandacht te besteden aan drie kritische facetten van de bedrijfsvoering: operationele en algemene kosten, beheer van grote projecten en commerciële activiteiten.
 

BCG - Aluminiumindustrie 3

Meer Strategy nieuws