BCG & McKinsey energie advies in Tweede Kamer

23 augustus 2010 Consultancy.nl

Het burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe Energie - waaraan strategy consulting bureaus Boston Consulting Group (BCG) en McKinsey & Company (McKinsey) hebben meegewerkt - heeft meer dan 40,000 handtekeningen vergaard en wordt na het zomerreces voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit gezamenlijke initiatief van partijleden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD pleit voor een versnelde overstap naar schone en duurzame energiebronnen.

Doel: Opgenomen worden in nieuwe regeerakkoord
Het recent gepubliceerde plan ‘Nederland krijgt nieuwe energie´ concludeert dat "een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie uiterlijk in 2050 technisch haalbaar en economisch even wenselijk als noodzakelijk is”. Initiator van de actie, Marco Witschge: “We zijn heel blij met dit resultaat. Ons voorstel voor een deltawet om Nederland uiterlijk in 2050 onafhankelijk te maken van schaarse en vervuilende energiebronnen mag rekenen op brede steun uit de samenleving.Wij hopen dat ons partijoverstijgende voorstel wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, welke coalitie er ook komt”.

De afgelopen maanden hebben adviesbureaus verschillende berichten en rapporten uitgebracht met een focus op duurzame en schone energie:

BCG: Nederland heeft slecht duurzaam energiebeleid
In juni maakte strategy consultant BCG bekend in haar rapport “Groen licht voor groene stroom” dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie een van de slechtste in Europa is. Als Nederland zijn huidige beleid doorzet, gaat het zijn doelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet halen. Om huidige doelstellingen te behalen moet het  aandeel groene stroom omhoog van het huidige 30% tot minimaal 35%.

Ecofys: Duurzame energie is in Nederland te duur
Uit studies van sustainability adviesbureau Ecofys blijkt dat Nederland 10 tot 30 procent meer betaalt voor duurzame elektriciteit dan nodig. Als gevolg zullen we de komende jaren in Nederland 5 tot 10 miljard euro te veel betalen voor onze duurzame energie, als de overheid zich niet veel ondernemender opstelt. Het vraagt wel om een complete andere aanpak: daadkrachtig, eensgezind, en ondernemend.

McKinsey & Ecofys: globale 2050 doelstellingen zijn haalbaar
Vorig jaar deden de rijke landen op de G8-top in l’Aquila een 'belofte' dat ze de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 met 80% zouden reduceren. Volgens onderzoek van o.a. McKinsey - getiteld "Roadmap 2050 low carbon economy in Europe" – is het economisch en technologisch haalbaar om de uitstoot van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking in Europa te reduceren tot bijna nul in 2050. Ecofys gaat zelfs een stap verder. In een rapport van Ecofys opgesteld samen met Greenpeace en de European Renewable Energy Council (EREC) blijkt dat de wereld in 2050 zo’n 95% van zijn energie uit duurzame bronnen kan halen, als er genoeg geïnvesteerd wordt. Om deze doelstelling te realiseren moeten de internationale investeringen in groene energie in 2030 opgelopen zijn tot $18 miljard (ongeveer €15 miljard).

Quintel: Rekenmodel voor energie en klimaatvraagstuk
Onlangs heeft strategisch adviesbureau Quintel bekendgemaakt dat het een online rekenmodel heeft ontwikkeld waarmee belangstellenden zelf energiescenario's kunnen doorrekenen. De officiële interactieve presentatie van dit energietransitiemodel vindt op 24 september plaats in Den Haag.


BCG: Nederland heeft slecht duurzaam energiebeleid
Ecofys: Duurzame energie is in Nederland te duur
Energie kan in 2050 voor 95 procent groen zijn
McKinsey: 80% CO2 reductie in 2050 haalbaar
Quintel: Rekenmodel voor energie en klimaatvraagstukMeer Strategy nieuws