Boer & Croon: Golf van fusies in terminalmarkt

14 november 2011 Consultancy.nl

Het aantal transacties en investeringen in op- en overslagterminals stijgt sterk. Dat blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon. In korte tijd hebben diverse omvangrijke transacties plaatsgevonden in de terminalmarkt, terwijl de marktontwikkelingen de komende jaren nog veel kansen bieden voor investeerders.

Voorbeelden van recente transacties zijn de verkoop van opslagterminal voor vloeibare chemische bulk chemicaliën Den Hartogh Moerdijk aan Stolt-Nielsen en de verkoop van Argos Terminals aan EQT. Daarnaast hebben onlangs verschillende partijen grote bedragen geinvesteerd in terminals. Het bekendste voorbeeld is de nieuwe olieopslagterminal in Rotterdam, dat onlangs een financiering ontving van ruim €700 miljoen door de Russische Summa Group en VTTI.

Binnenvaart groeit
De Tweede Maasvlakte herbergt onder meer een grote hoeveelheid containerterminals. En het aantal containers dat vanuit zeehavens via binnenwateren wordt doorgevoerd stijgt, ook relatief gezien. Dat wil zeggen: het aandeel van de lading die vanuit Rotterdam op binnenvaartschepen wordt doorgezet, in plaats van bijvoorbeeld via vrachtwagens, stijgt. “Momenteel is dit zo’n 30 procent, maar de markt streeft ernaar dit te verhogen naar 45 procent. Het wordt makkelijker om containers via schepen te vervoeren in plaats van met vrachtwagens. Zelfs Centraal- en Oost Europa is bereikbaar” weet Rob van der Laan, partner bij Boer & Croon.

Positieve ontwikkeling
Van der Laan spreekt om verschillende redenen over een positieve ontwikkeling. ‘De CO2-uitstoot per gram/ton-kilometer is lager over binnenwater dan over de weg. Bovendien neemt de congestie op de wegen af.’ Investeringen in binnenlandse terminals zijn nodig om de verwachte toename van vervoer via het binnenwater te kunnen verwerken. ‘Veel binnenlandse op- en overslagterminals opereren namelijk op hun maximale capaciteit’, zegt van der Laan. ‘Bovendien zijn het veelal relatief kleine ondernemingen.’ Boer & Croon verwacht een consolidatie van binnenlandse spelers en toenemende interesse van private equity om in deze sector te investeren. Zo is EQT een voorbeeld van partij die al sterk in zeehavens actief is, met de overnames van Koole (december 2010) en Argos.

Meer Strategy nieuws