BoerCroon: Eenvijfde ondernemers later in problemen

3 december 2013 Consultancy.nl

Het winnen van een ondernemingsprijs blijkt geen garantie voor blijvend succes. Maar liefst 20% van de winnaars komt binnen tien jaar na het toekennen van de prijs in zwaar weer terecht, in de vorm van herstructurering of faillissement. Dit stelt adviesbureau BoerCroon, dat zich baseert op een analyse van twee Nederlandse ondernemersprijzen.

Bij de Koning Willem I Prijs kreeg 10% van de winnaars binnen vijf jaar en nog eens 10% binnen tien jaar te maken met herstructurering of faillissement. Bekendste voorbeelden: Oad Reizen, winnaar van de Koning Willem I Prijs in 2004, DAF (1988) en Fokker (1990). De ondernemersprijs Topman van het Jaar laat een vergelijkbaar beeld zien. 13% kwam zelfs binnen vijf jaar in zwaar weer terecht. Nog eens 6% van de winnaars kreeg binnen 10 jaar te maken met een turnaround of een faillissement. Zo moest voormalig Ahold topman Cees van der Hoeven kort na het winnen van de prijs aftreden en werd het bedrijf van Ad van Wijk (Econcern) maanden later failliet verklaard.

Eenvijfde topondernemers later in problemen

Volgens Robert Middelhoek, Associate Partner Strategie en Turnaround bij BoerCroon, zijn er diverse verklaringen voor de terugval van topondernemers. Belangrijkste reden lijkt te zijn dat succesvolle ondernemingen door snelle groei niet in staat zijn accuraat te reageren wanneer het tij keert. “Hoe succesvol een onderneming ook is, er zijn grenzen aan controleerbare groei” zegt Middelhoek. “Een sterke groei op korte termijn kan grotendeels gedreven zijn vanuit acquisities en hoeft niet altijd te duiden op een uniek en blijvend concurrentievoordeel of een duurzaam bedrijfsmodel”.

Ook constateert Middelhoek dat het winnen van een ondernemersprijs ertoe kan leiden dat de focus verslapt. “Rondom topondernemers kan een onoverwinnelijke sfeer ontstaan. De controle verslapt, met alle mogelijke gevolgen van dien”.

Daarnaast spelen financiën een rol: “Succesvolle innovaties of een voorsprong op concurrenten vereisen vaak grote investeringen. Hierdoor blijft minder ruimte over om te anticiperen op bijvoorbeeld tegenvallers of ontwikkelingen in de markt”.

Meer Strategy nieuws