BoerCroon: Laboratoria integreren mega besparing zorg

4 september 2013 Consultancy.nl

De zorgsector kan miljoenen euro’s besparen wanneer het medische laboratoria anders organiseert en meer samenwerking stimuleert tussen de partijen. Dit blijkt uit een analyse van BoerCroon. Volgens het adviesbureau kan de kostenbesparing oplopen tot 20% van de jaarlijkse kosten.
 
BoerCroon schat dat er jaarlijks €1 miljard omgaat in de medische laboratoriummarkt in Nederland.
 
Meer samenwerking
Uit de studie komt naar voren dat de zorgmarkt flink kan besparen als het de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns diagnostiek* verbetert. Dagmar Enklaar, partner bij BoerCroon Healthcare, geeft een voorbeeld: “Patiënten die bloed hebben laten prikken door een huisarts worden na een doorverwijzing naar het ziekenhuis vaak opnieuw onderworpen aan hetzelfde onderzoek. De medische gegevens zijn op zo’n moment al bekend. Dit dubbele werk, de zogenoemde dubbele diagnostiek, leidt tot tijdverlies en onnodige kosten”.
 
BoerCroon - Medische laboratoria
 
Hij adviseert zorginstellingen om de twee lijnen zoveel mogelijk te integreren. “Door de twee lijnen samen te voegen, al dan niet door betere integratie van de vaak gescheiden IT-systemen, verdwijnen dit soort ongewenste dubbellingen”. Bijkomend voordeel is volgens Enklaar dat – wanneer de geïntegreerde laboratoriumketens hun schaalgrootte aanzienlijk verbeteren – ze hun dienstverlening ook nog eens kunnen leveren voor een lagere prijs.
 
Externe factoren
Enklaar wijst erop dat ook de druk van buitenaf om meer te gaan samenwerken toeneemt. Zo zal de komst van prestatiebekostiging voor alle marktpartijen (vanaf 2014 ook voor de eerstelijn) leiden tot een tariefsdaling. Zorgpartijen overwegen diverse opties om de verwachte margedruk te compenseren, waaronder het sluiten van samenwerkingsverbanden met branchegenoten. Daarnaast voorspelt hij dat er een grote kans bestaat dat buitenlandse aanbieders op termijn de Nederlandse markt zullen betreden. “In vooral Duitsland, Frankrijk en België zijn grote ketens actief. Vooralsnog hebben zij Nederland veelal links laten liggen, voornamelijk als gevolg van de sterk gefragmenteerde markt en complexe regelgeving. Na de huidige consolidatie zullen ze waarschijnlijk hun slag zullen slaan”.
 
* Onder eerstelijnsdiagnostiek wordt onder meer bloedonderzoek, ECG’s en echo’s verstaan, uitgevoerd voor bijvoorbeeld huisartsen en verloskundigen. De tweedelijnsdiagnostiek is gericht op aanvragen door medisch specialisten in ziekenhuizen.

Meer Strategy nieuws