Booz & Co: Grotere therapietrouw levert 2,4 mld op

23 april 2012 Consultancy.nl

Het verhogen van de therapietrouw levert de samenleving een bedrag van circa €2,4 miljard op. Circa 50% van de besparing is toe te schrijven aan betere therapietrouw op het gebied van depressies. Dit blijkt uit een presentatie van Booz & Company-partner Ab Klink tijdens het voorjaarscongres van bestuurdersvereniging NVZD. 

Therapietrouw is het door een patient vrijwillig en structureel navolgen van een door een arts voorgeschreven behandeling. De opbrengsten van therapietrouw werden door Booz & Company doorgerekend in het kader van een breder onderzoek. De resultaten daarvan worden eind april door het strategieadviesbureau bekendgemaakt.

Hogere zorgkosten
In de presentatie stelde Klink dat beperkte therapietrouw in Nederland tot €9 tot €13 miljard productiviteitsverlies leidt. Gebrekkige therapietrouw zorgt voor meer en onnodige complicaties, waardoor de vraag naar extra zorg toeneemt en de zorgkosten dus stijgen. Bovendien houdt gebrekkige therapietrouw patienten langer dan noodzakelijk buiten het arbeidsproces.

Depressie
De opbrengsten van een hogere therapietrouw werden door het strategy consulting kantoor doorgerekend voor een aantal veelvoorkomende aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, rugpijn en depressie. Vooral de behandeling van depressies is erg gebaat bij een hogere therapietrouw. Volgens Klink zal dit leiden tot €1,2 miljard aan besparingen. Voor alle door Booz & Company onderzochte aandoeningen samen kan €2,4 miljard worden bespaard.

Fragmentatie beperkt hogere therapietrouw
Ook ging Klink in op de belemmeringen voor het verhogen van de therapietrouw. Het huidige gefragmenteerde zorgstelsel beperkt bijvoorbeeld een verhoging. De opbrengsten van verbeterings-maatregelen komen niet evenredig bij de verschillende partijen terecht. Sommige partijen zullen er zelfs op achteruitgaan. Zorgaanbieders in de tweede lijn krijgen als gevolg van een hogere therapietrouw namelijk minder patienten en minder inkomsten. Bevordering van een hogere therapietrouw is voor hen dus niet aan de orde. “De huidige incentives in het zorgstelsel zijn bijna allemaal gericht op meer volume”, aldus Klink.

Zelf stelde Klink voor om een hogere therapietrouw integraal te bekostigen op basis van gezondheidsuitkomsten. Hierdoor hebben tegenwerkende prikkels geen effect meer. “We zullen op zoek moeten naar slimmere verbindingen en de fragmentatie moet uit het systeem”, aldus de Booz & Company-adviseur.

Meer Strategy nieuws