Booz & Company: topmanagers hebben weinig vertrouwen

20 januari 2009 Booz & Company

Een op de drie topmanagers (CEO’s en andere leden van de Raad van Bestuur) heeft weinig vertrouwen in de eigen plannen om hun bedrijf door de economische crisis te loodsen. Dit blijkt uit een onderzoek van management consultancy firma Booz & Company onder 828 senior managers wereldwijd naar de gevolgen van het huidige economische klimaat voor hun bedrijf. In totaal twijfelt 40% van alle respondenten of de eigen organisatie de juiste plannen heeft om de huidige economische crisis het hoofd te bieden. Een nog groter aantal, 46%, is sceptisch of de managers binnen het bedrijf over de juiste leiderschapskwaliteiten beschikken om de maatregelen binnen de organisatie door te voeren. Desondanks denkt 54% dat hun bedrijf sterker uit de crisis zal komen. 75% zegt dat hun bedrijf financieel gezond is, echter een kwart hiervan richt zich onvoldoende op groei. 13% van de respondenten geeft aan dat het bedrijf financieel zwak is. Het merendeel hiervan, 65%, richt zich echter onvoldoende op het bewaken van de liquiditeitspositie.

Twijfel aan plannen en leiderschap topbestuur

Uit dit onderzoek dat Booz & Company wereldwijd in december 2008 heeft uitgevoerd naar de strategie van bedrijven bij verslechterende economische omstandigheden, blijkt dat 40% van de ondervraagden twijfelt of hun organisatie de juiste maatregelen neemt. Ze vragen zich af of hun eigen bedrijf door de crisis geloodst kan worden. Nog zorgelijker is dat eenderde, 34%, dat zelf deel uitmaakt van het topbestuur, sceptisch is of de eigen plannen daartoe wel goed genoeg zullen blijken te zijn. Nog eens 46% van alle respondenten twijfelt eraan of het bedrijf de leiderschapskwaliteiten in huis heeft om de plannen in de organisatie door te voeren, los van het feit of ze de plannen goed vinden of niet. Dit percentage ligt met 51% nog hoger bij respondenten die geen deel uitmaken van het topbestuur.

Gezonde bedrijven missen groeikansen. Zwakke bedrijven richten te weinig op overleving

In het onderzoek zegt 75% van de ondervraagden dat hun organisatie financieel gezond is en geen steun van de overheid nodig heeft. 13% geeft aan dat het bedrijf er financieel zwak voorstaat. Een derde van de ondervraagde bedrijven kiest echter niet voor de juiste strategie passend bij hun financiële situatie. Van de bedrijven die aangeven dat ze financieel gezond zijn, richt een kwart zich niet of onvoldoende op het benutten van groeikansen middels expansie in opkomende markten, overname van bedrijven en investeren in nieuwe producten en talent. Het merendeel van de bedrijven die in financiële nood verkeren, 65%, focust zich tegen de verwachting in niet op de liquiditeitspositie door de verkoop van activa of het zeker stellen van externe financiering. In plaats daarvan houden zij zich bezig met groei of hebben ze nog geen maatregelen genomen. “Het is zorgelijk dat een aantal bedrijven blindelings initiatieven neemt”, zegt Neil McArthur, senior vice president van Booz & Company: “Ze doen niet eerst een goede analyse van het eigen bedrijf om te bepalen of ze zich op overleving of op groei moeten richten”.

Meeste senior managers zijn optimistisch

Ondanks twijfels over de plannen en het leiderschap binnen de organisatie om het bedrijf door de crisis te loodsen, verwacht een meerderheid, 54%, van de respondenten dat hun bedrijf sterker uit de crisis zal komen. Slechts 20% verwacht dat hun bedrijf er na deze crisis minder goed zal voorstaan.. Deze verwachting wordt overal ter wereld in alle branches gedeeld, al zijn bedrijven in de opkomende markten met 59% het meest optimistisch, vergeleken met 52% in West Europa en 53% in Noord-Amerika. “Dit optimisme is niet verwonderlijk”, zegt McArthur: “Veel bedrijven hebben tot nu toe weinig last ondervonden van de economische crisis. Ze voelen zich veilig en denken dat de crisis hen groeikansen zal bieden”, aldus McArthur.

Duurzame projecten worden uitgesteld

Een aanzienlijk deel van de ondervraagden, 40%, verwacht dat groene en andere duurzame initiatieven aanzienlijke vertraging zullen oplopen door verslechterde economische omstandigheden. Opvallend is dat dit vooral wordt beaamd in de transportsector (51%) en energiebranche (47%), branches waarvan de initiatieven de grootste impact hebben op het welzijn.

Methodologie

Booz & Company heeft in december 2008 wereldwijd 828 managers ondervraagd naar de effecten van het huidige economische klimaat op hun organisatie, in hoeverre zij menen dat hun organisatie in staat is om een recessie het hoofd te bieden en welke strategie hun bedrijf daarbij heeft gekozen. De ondervraagden zijn afkomstig uit verschillende branches: consumentendiensten – en goederen energie- en nutsbedrijven, gezondheidszorg en farmaceutische organisaties, industriële goederen, professionele dienstverlening, telecom – en media, transport en financiële dienstverlening. Van de ondervraagden is 37% CEO of CXO; 24% rapporteert direct aan de raad van bestuur; 20 % valt twee lagen onder de raad van bestuur, 16% zit drie of meerdere lagen onder de top. De ondervraagden zijn afkomstig uit 65 verschillende landen, waarvan 38% uit West-Europa, 30% uit de Verenigde Staten en Canada en 28% uit opkomende economieën.

 

Meer Strategy nieuws