Booz: Zorg 8 mld goedkoper door minder behandelingen

13 augustus 2012 Consultancy.nl

De Nederlandse samenleving kan jaarlijks tot €8 miljard euro besparen als artsen afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen bij patiënten. Daarmee kan de kostenstijging in de gezondheidszorg de komende jaren worden opgevangen. Dat concludeert Booz & Company in het rapport ‘Kwaliteit als Medicijn: Aanpak voor Betere Zorg’.
 
Het strategisch adviesbureau baseert haar bevindingen op interviews met 11 bestuurders, artsen en hoogleraren.
 
Zorgkosten stijgen jaarlijks met ca. 5%
In het onderzoek becijferen de Booz & Company adviseurs dat de kosten in de gezondheidszorg jaarlijks met circa 5% toenemen. Deze stijging komt niet door de vergrijzing, zoals vaak wordt gedacht, maar vooral door toename van het aantal behandelingen. In de afgelopen jaren was een stijging in de volume van zorg, in tegenstelling tot de prijs van zorg, verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale kostenstijging. Een overzicht:
 
Booz & Company - Zorgkosten 1
 
Niet houdbaar
Volgens Ab Klink, partner bij Booz & Company, is de huidige situatie niet houdbaar: “De kosten in de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg) stijgen zo snel, dat een zorgcrisis dreigt van eenzelfde omvang als de huidige financiële crisis” aldus de voormalige minister. “Nu geeft een modaal gezin een kwart van het inkomen uit aan zorg; bij ongewijzigd beleid verdubbelt dat” vervolgt de consultant.
 
Download het rapport ‘Kwaliteit als Medicijn: Aanpak voor Betere Zorg’.
 
Besparing van €8 miljard
Van de totale uitgaven in de curatieve zorg, geschat op €30 miljard, kan volgens Klink €8 miljard worden bezuinigd. "In de praktijk kan dat lager uitvallen, maar minstens zes miljard is haalbaar” aldus Klink. In het rapport benoemt het strategie-adviesbureau drie pijlers die achter het grote besparingspotentieel: 1) het verminderen van overbehandeling, het vergroten van patiëntbetrokkenheid en het verbeteren van de organisatorische inrichting van de zorgverlening.
 
Booz & Company - Zorgkosten 2
 
Centraal in de gedachtegang van Booz is kwaliteitsverbetering. Door complicaties te vermijden, medicatiefouten te voorkomen, therapietrouw te bevorderen en meer tijd uit te trekken om samen met patiënten te beoordelen of behandelen nog zin heeft hoeft volgens hen minder zorg te worden verleend.
 
Lees het volledige persbericht van Booz & Company voor meer informatie.

Meer Strategy nieuws