Energie kan in 2050 voor 95 procent groen zijn

9 juni 2010 Consultancy.nl

De wereld kan in 2050 zo’n 95% van zijn energie uit duurzame bronnen halen, als er genoeg geïnvesteerd wordt. Dat blijkt uit een rapport van Greenpeace, de European Renewable Energy Council (EREC) en o.a. sustainability adviesbureau Ecofys.

Aan het ambitieuze plan hangt wel een fors prijskaartje. Om doelstelling te bereiken moeten de internationale investeringen in groene energie in 2030 opgelopen zijn tot $18 miljard (ongeveer €15 miljard). Op dit moment is ongeveer 18% van de opgewekte energie duurzaam.

De onderzoekers concluderen ook dat, indien een drastische verschuiving plaatsvindt, het een derde meer banen zou opleveren in de wereldwijde energievoorziening dan het geval zou zijn in de meer traditionele scenario’s. Er zouden in 2030 8,5 miljoen mensen werkzaam kunnen zijn in de groene-energiesector.

Markt meer dan $600 miljard in 2030

De markt voor duurzame technologie zal volgens Greenpeace en EREC bovendien in waarde stijgen van $100 miljard op jaarbasis naar meer dan $600 miljard in 2030.

Het grootste deel van de investeringen moet volgens de milieuorganisaties voor rekening komen van de landen die historisch gezien de grootste bijdrage hebben geleverd aan de CO2-uitstoot. Ook de draagkracht speelt een rol.

De Verenigde Staten moet in 2010 36,6 procent van de rekening voldoen. In 2030 zou dit zijn teruggelopen tot 28,9 procent. China, dat sinds kort de grootste vervuiler is, zou vanwege zijn kortere industriële geschiedenis en kleinere welvaart in 2010 slechts 4,3 procent van de investeringen moeten betalen. In 2030 loopt dit echter op naar 13,6 procent.

Als het voorgestelde scenario wordt gevolgd, zal in CO2-uitstoot in 2015 zijn piek bereiken, om daarna gestaag te gaan dalen.

Roadmap 2050 for a low carbon European economy

In mei concludeerde de European Climate Foundation (een denktank over klimaatbeleid) dat het economisch en technologisch haalbaar om de uitstoot van broeikasgassen bij de elektriciteitsopwekking in Europa tot 2050 te reduceren tot bijna nul. Als gevolg kan de EU voldoen aan de doelstelling om de totale uitstoot van CO2 tot 2050 met 80% te verminderen.

Het onderzoek getiteld "Roadmap 2050 Low Carbon Economy in Europe" is opgeknipt in drie 'volumes'. Strategy consulting bureau McKinsey was, in samenwerking met o.a University of Oxford verantwoordelijk zijn voor het eerste onderdeel: Technical and Economic Analysis of the European Energy Marketplace.

Meer Strategy nieuws