Gupta Strategists: Groei zorgkosten historisch laag

16 oktober 2013 Consultancy.nl

De komende vijf jaar stijgen de zorgkosten naar verwachting met 1% a 3% per jaar. In vergelijking met de afgelopen drie decennia is er hiermee sprake van een periode van historisch lage groei. Dit concludeert Gupta Strategists in het onderzoek ‘Zorg in het Kielzog van de Economie’. 

Vanaf het eind van de jaren negentig zijn de zorgkosten fors gestegen. Percentages van 5% of meer waren gebruikelijk en jaren van meer dan 8% geen uitzondering. De laatste jaren is de groei afgevlakt naar 2,8% in 2011 en 3,4% in 2012. Een overzicht van de ontwikkeling van zorgkosten:

Gupta Strategists - Ontwikkeling Zorgkosten

Zorgkosten

Op basis van de huidige economische ontwikkelingen verwacht het adviesbureau de komende jaren een nominale groei van de zorgkosten van tussen de 1% en 3%. Groeicijfers van 5% tot 6% zijn alleen waarschijnlijk bij acuut en structureel fors aantrekken van de economie. “Dit lijkt echter onwaarschijnlijk, dat zou een economische groei vergen van minstens 3%” zegt Gerhard Wullink, adviseur bij Gupta Strategists.

Gupta Strategists - Groei Zorgkosten

Wanneer de verwachtingen uitkomen dan krijgt de Nederlandse zorgsector te maken met een periode van historische lage groei van de kosten. “Alleen in de jaren tachtig waren vergelijkbare lage percentages zichtbaar” aldus Wullink.

Meer Strategy nieuws