Gupta: Klein bestuur in ziekenhuis presteert beter

14 april 2007 NRC Handelsblad

Grote en kleine ziekenhuizen die worden geleid door één bestuurder presteren financieel beter dan ziekenhuizen met meer bestuurders. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland hebben juist grotere besturen. Dit blijkt uit onderzoek 'Zicht op Bestuur' van adviesbureau Gupta Strategists naar de relatie tussen de prestaties van ziekenhuizen en de manier waarop hun besturen zijn samengesteld. Het bureau vergeleek gegevens van 85 van de in totaal ongeveer honderd ziekenhuizen in Nederland.

Volgens directeur Anshu Gupta van het adviesbureau kunnen de leden van een grotere raad van bestuur „verschillende belangen, achtergronden en achterban hebben hetgeen ertoe leidt dat beslissingen niet goed op elkaar afgestemd zouden kunnen worden.” Dit kan tot vertraging leiden in het besluitvormingsproces.

Volgens Gupta Strategists zouden bestuursraden van ziekenhuizen meer ruimte moeten krijgen voor leiderschap. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat een bestuursvoorzitter zijn eigen medebestuurders kiest, zoals in het bedrijfsleven. „Dat zou de kans op goede samenwerking vergroten.” De raad van toezicht stelt het ziekenhuisbestuur samen, maar vaak laten bijvoorbeeld ook de medische staf en de ondernemingsraad hun stem daarin gelden. „Het is een compromismodel.”

Dat eenkoppige besturen beter presteren is niet zozeer omdat het kleinere ziekenhuizen betreft. Ook grote ziekenhuizen hebben soms één persoon aan het hoofd staan. Die doen het evengoed beter dan andere grote ziekenhuizen.

Uit het onderzoek Zicht op bestuur blijkt bovendien dat sommige bestuurders vier keer zo veel verdienen als anderen. De verschillen in beloning namen tussen 2003 en 2005 wel af. De beloningen van Nederlandse ziekenhuisbestuurders tonen geen enkel verband met prestaties van hun ziekenhuizen.

Gupta Strategists adviseert onder meer ziekenhuizen en zorgverzekeraars over hun beleid.

 

Meer Strategy nieuws