McKinsey: India moet inzetten op R&D en innovatie

24 december 2009 McKinsey Quarterly

India`s dienstverlenende industrie krijgt te maken met een veranderend mondiaal landschap waardoor het marktaandeel zal verliezen. Volgens strategie consultancy McKinsey & Company is er weliswaar geen direct gevaar voor India`s dominante positie op het gebied van offshore technologie en dienstverlening, maar zal het marktaandeel dalen naar 40% in 2020.

Belangrijke oorzaken hiervoor zijn een toenemende concurrentie van andere landen en belemmeringen op het gebied van talent, infrastructuur en regulering. Tegelijkertijd biedt de veranderende businessomgeving India grote kansen. Ten minste, wanneer Indiase bedrijven innovatiever en minder afhankelijk worden van lage loonkosten.

Naar verwachting zal in 2020 de globale markt voor offshore technologie en dienstverlening goed zijn voor 500 miljard dollar. India kan daarvan sterk profiteren mits het een aantal barrières slecht zoals het lage aantal afgestudeerden dat jaarlijks de universiteiten verlaat. Industriële expansie wordt ook belemmerd door ontoereikende infrastructuur van veel grote steden.

Hoewel India geen sterk track record heeft op het gebied van innovatie, vindt het adviesbureau dat het daar toch op moet inzetten. Hierbij moet gedacht worden aan terreinen als klinische research, mobiele applicaties en platforms en energie efficiency.

Trefwoorden: McKinsey & Company, India, innovatie

Meer Strategy nieuws