McKinsey partner Wiebe Draijer voorzitter van SER

20 juni 2012 Consultancy.nl

McKinsey & Company managing partner Wiebe Draijer (46) is door de Sociaal-Economische Raad (SER) benoemd tot de nieuwe voorzitter. Vanaf 1 september 2012 volgt hij de huidige voorzitter Rinnooy Kan op die sinds 2006 aan het roer staat van de SER. Als de SER positief adviseert, zal het kabinet binnenkort de voordracht ter goedkeeuring voorstellen aan Hare Majesteit de Koningin.

De SER is een adviesorgaan van de regering en bestaat uit werkgevers, werknemers en kroonleden.

Henk Kamp (Sociale Zaken) over de McKinsey partner: “Draijer is een man met bijzondere kwaliteiten die de SER nieuwe impulsen zal geven. Ik ben blij dat hij met zijn achtergrond in het bedrijfsleven de ambitie heeft zich in te zetten voor de publieke zaak”. Ook Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met de benoeming van Draijer: “Wiebe heeft een brede maatschappelijke ervaring op het gebied van onderwijs, innovatie, ondernemerschap en versterking van concurrentiekracht. Ik hoop dat de SER onder zijn leiding bijdraagt aan het oplossen van de sociaaleconomische problemen”.

Over Wiebe Draijer
Wiebe Draijer is geboren in 1965. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Delft. In 1990 trad hij in dienst bij McKinsey & Company als fellow. In de jaren daarna groeide hij door alle rangen van het strategy consulting kantoor en in 2004 werd hij managing partner van Nederland. Draijer was lid van het Innovatieplatform van overheid en deskundigen, dat innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren. Hij is ook mede-initiatiefnemer van het onlinediscussie- en actieplatform De Nationale Dialoog, dat van start ging onder de naam 21minuten.nl.

Meer Strategy nieuws