Nieuw iBook: Organization Design for the 21st Century

21 september 2012 Consultancy.nl

Hans Strikwerda, partner bij adviesbureau Nolan, Norton & Co., heeft het iBook “Organization Design for the 21st Century” uitgebracht. In dit boek bespreekt hij de belangrijkste nieuwe factoren  die organisatievormen beïnvloeden en presenteert hij een overzicht van hoe nieuwe organisatievormen voor ondernemingen en instellingen te bepalen, inclusief de psychologie die daarbij een rol speelt.
 
Naast zijn functie bij Nolan, Norton & Co. is Hans Strikwerda ook hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de UvA en director van het Nolan Norton Institute. Eerder dit jaar jaar bracht Hans Strikwerda ook het boek “De Nederlandse Corporate Governance Code: Ingeleid, toegelicht en becommentarieerd” uit.
 
Human Capital
Volgens Strikwerda zijn de organisatieontwerpmethoden die in de twintigste eeuw werden gebruikt langzaam maar zeker verouderd. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de snel veranderende externe omgeving, innovaties in business models, de dalende kosten van informatie en communicatie, en de omslag van materiële- naar immateriële activa. De traditionele organisatieprincipes gaan tegenwoordig niet meer op. In het ontwerp van de organisatie,  zo beargumenteert de adviseur van Nolan, Norton & Co. spelen de investeringen in human capital, information capital en organization capital tegenwoordig een centrale rol.  Dat geldt ook de rol van purpose en de waardenhiërarchie.
 
Van “Structuur volgt strategie” naar “Processen volgen de customer value propositions”
In de afgelopen decennia was het ontwerpprincipe “structuur volgt strategie” – de gedachte dat de organisatiestructuur een afgeleide is van de strategie van de onderneming. Dit concept werd geïntroduceerd in de jaren 20 door DuPont en kreeg bekendheid door de Amerikaanse bedrijfshistoricus  Alfred Chandler op basis van zijn case studies van Amerikaanse ondernemingen.
 
Bij het ontwerpen van de interne organisatie van ondernemingen gaat het volgens Strikwerda nu niet meer om de structuur, maar om de processen. De processen worden tegenwoordig, onafhankelijk van de interne structuur afgeleid van de gespecificeerde customer value proposition. Processen moeten zodanig worden ontworpen, dat ze precies kunnen opleveren wat de firma aan klanten verkoopt. Waar nodig lopen processen dwars over grenzen van business units shared service centers, en desnoods toeleveranciers heen. Wat daarbij nieuw is dat van de zo ontworpen processen eerst wordt bepaald welke investeringen daarvoor nodig zijn in human capital, information capital en organization capital, en dan pas wat aan investeringen nodig is in materiële activa.

Accountability en control zijn hierbij geen issues: de zo ontworpen processen die ook gerapporteerd worden op hun integrale kosten en doordat ze in een meerdimensionaal accounting systeem gekruist worden met de budgetten van de staande afdelingen is er transparantie in termen van accountability en in termen van management control. Deze nieuwe benadering, overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, verklaart ook waarom daar door bedrijven meer in immateriële activa wordt geïnvesteerd dan het geval is in Europa, wat significant correleert met een hogere economische groei en hogere groei van de arbeidsproductiviteit. Bijzonder ook is aan het boek dat aandacht wordt besteed aan de rol van psychologie in het ontwerpen van de nieuwe organisatievormen. De case IBM wordt gebruikt als de levende demonstratie.

Bekijk de flyer van het boek voor informatie.
 
Bestellen
Het iBook “Organization Design for the 21st Century” is te bestellen op deze website.

Meer Strategy nieuws