NNC: Cooperaties worstelen met strategie executie

19 april 2013 Consultancy.nl

Leden van coöperaties in de Food- & Agri-sector zijn gemiddeld genomen erg tevreden over het strategisch beleid van hun coöperatie. Zo is er over het algemeen een strategie opgesteld die de ledenbelangen duidelijk dient en er zijn heldere doelen geformuleerd. Ook is er veelal sprake van solide besluitvorming en een gezond evenwicht tussen coöperatiebestuur en directie. Over de implementatie van de strategie – ‘strategie executie’ – zijn de leden daarentegen minder te spreken. Coöperatieleden zijn met name ontevreden over het feit dat centrale initiatieven en projecten onvoldoende recht doen aan de grote verschillen tussen leden. Dit concludeert Nolan, Norton & Co. in het rapport ‘Slagvaardigheid Food- & Agri Coöperaties’.
 
In het onderzoek, gehouden onder 15 grote coöperaties uit de Food- & Agrisector, keek het adviesbureau naar de prestaties van coöperatieve ondernemingen op 10 samenhangende aspecten.
 
NNC - Cooperatiemodel
 
Strategie
De respondenten zijn het meeste tevreden over de aspecten ‘organisatiemodel’ en ‘strategie’. “Over het algemeen worden het organisatiemodel en de strategie als goed ervaren” licht Aart Willem Saly toe, Principal bij Nolan, Norton & Co.
 
Strategie executie
Voor zowel goed als slecht presterende coöperaties geldt dat ze worstelen met het implementeren van hun strategie. Coöperaties met een hoge performance hebben moeite met de executie van projecten en het realiseren van de beoogde resultaten. Minder presterende coöperaties hebben daarbovenop ook veel moeite met de Planning & Control cyclus en het recht doen aan de hoge diversiteit van leden.

Nolan Norton: NNC: Cooperaties worstelen met strategie executie
 
Adviezen
Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Saly twee adviezen voor coöperaties. “Zorg voor een passende ledendifferentiatie, waarbij verschillende leden op een verschillende manier behandeld worden”. Een verbetering van de volwassenheid op het gebied van executie is de volgende stap: “Zorg voor een  gestructureerde executie van de projectportfolio, die handvatten biedt voor bijsturing en de borging van projectresultaten”. De ervaren adviseur voegt toe dat de twee verbeterpunten elkaar in de praktijk kunnen versterken. “Wanneer de te realiseren toegevoegde waarde voor leden wordt toegespitst op hun situatie dan wordt de veranderbereidheid groter, met als gevolg dat de kans op succesvolle executie toeneemt”.

Meer Strategy nieuws