NNC: Ledendifferentiatie cruciaal voor cooperaties

2 mei 2013 Consultancy.nl

Coöperaties in de Food- & Agri-sector krijgen steeds vaker te maken met groeiende verschillen tussen leden. Daardoor wordt besluitvorming complexer en lopen coöperaties het risico dat de executiekracht afneemt. Wanneer coöperaties de juiste balans tussen daadkracht en ledenbetrokkenheid willen behouden dan dienen ze meer focus te geven aan ledendifferentiatie, ofwel het aanbieden van gedifferentieerde dienstverlening en relaties per ledensegment. Dit blijkt uit onderzoek van Nolan, Norton & Co. onder 15 grote coöperaties uit de Food- & Agrisector.
 
Coöperaties zoeken voortdurend naar een juiste combinatie van daadkracht en ledenbetrokkenheid. Een effectieve ledenbetrokkenheid is nodig om een breed draagvlak te garanderen. Daarin schuilt het gevaar dat besluitvorming inefficiënt wordt, wat weer kan leiden tot onvoldoende daadkracht en suboptimalisatie op coöperatiebreed resultaat. In het onderzoek keek het adviesbureau naar het spanningsveld tussen deze twee dimensies.
 
Nolan, Norton & Co. gebruikte het volgende raamwerk als kapstok voor de analyse:
 
NNC - Cooperatiemodel
 
Uit het onderzoek blijkt dat de aspecten ‘organisatiemodel’ en ‘strategie’ bij coöperaties veelal op orde zijn. Verbeterpunten liggen voor veel coöperaties in strategie executie - de vertaling van strategie naar concrete activiteiten en resultaten. Met name de factoren ‘ledendifferentiatie’ en ‘ledenrelatie’ bieden ruimte voor verbetering.
 
Meer ledendifferentiatie
“Veel coöperaties zien de verschillen tussen leden groeien – in termen van omvang, producten en professionaliteit – en moeten hun activiteiten hier nog nader op aansluiten” zegt Aart Willem Saly, Principal bij Nolan, Norton & Co. “Uit de survey komt naar voren dat ruim 45% van de coöperaties hier nog een (forse) slag in moet maken. En zo’n 60% geeft bovendien aan belangrijke projecten niet tijdig of conform doelen te realiseren”.
 
Saly adviseert coöperaties om een strategie per ledensegment op te stellen en deze vervolgens door te vertalen in activiteiten en performancemanagement. “Voor veel coöperaties vormt dit het startpunt voor verbetering van de slagvaardigheid” aldus de adviseur. Coöperaties die over de hele linie ondermaats presteren moeten daarentegen eerst het fundament op orde zien te krijgen. “Voor matig presterende coöperaties is een kritische beoordeling en herziening van strategie en organisatiemodel een belangrijke eerste stap”.

Meer Strategy nieuws