Nolan Norton: Interne adviesorganisatie opbouwen loont

26 maart 2013 Consultancy.nl

Veel ondernemingen en instellingen kiezen er voor om met eigen, interne organisatie- en strategieadviseurs te werken om hun organisatie te verbeteren, te veranderen en te innoveren. Dat heeft meerdere redenen. In het verleden was het veranderen, laat staan innovatie van een organisatie van een onderneming of instelling een gebeurtenis van eens in de zoveel jaren. Het loonde niet, met uitzondering van de grote multinationals als Philips en Unilever, om daar een eigen capaciteit voor op te bouwen en in stand te houden. Bovendien de daarvoor benodigde kennis, kunde en ervaring was schaars. Een tweede reden was dat wat betreft de aard van producten en diensten enerzijds en de aard van de organisatie anderzijds er uiteraard wel een verband was, maar niet een heel sterk verband. Daarbij komt ook dat in het industriële tijdperk de organisatie van de onderneming respectievelijk instelling als een kostenpost werd beschouwd, waarop zoveel mogelijk moest worden bespaard.
 
Interne adviesorganisaties
In deze periode van wat sommigen noemen de derde industriële revolutie, anderen spreken over de informatie-economie, zijn al deze argumenten op hun kop komen te staan. Om te beginnen wordt de organisatie van de onderneming respectievelijk instelling als een vorm van kapitaal erkend, waarin geïnvesteerd moet worden. Amerikaanse ondernemingen investeren jaarlijks ongeveer 3% van het BNP in organizational capital tegen Nederlandse ondernemingen ongeveerd 1,5% (bron: CBS), wat zich vertaalt in een hogere groei van de arbeidsproductiviteit in de USA. Als gevolg van dienstverlening en information goods is er tegenwoordig een veel nauwere relatie tussen producten en diensten enerzijds en de aard van de organisatie, in het bijzonder de processen, anderzijds.
 
Daarmee hangt samen dat de concurrentie verschuift naar concurrentie door business modellen (continue) te innoveren, wat impliceert dat het veranderen en innoveren van de organisatie (sociale innovatie) een steeds hogere frequentie krijgt. Daarmee loont het voor ondernemingen, als het al niet noodzakelijk is, om een eigen capaciteit voor organisatie- en strategie consultants op te bouwen, als onderdeel van hun investeringsbeleid in immateriële activa.
 
Nieuwe inzichten
Eén van de taken van zulke afdelingen is om continu nieuwe inzichten met betrekking tot organisatie en strategie naar binnen te halen, zoals marketing en verkoop continu bezig zijn de preferenties van de afnemers te monitoren. Nieuwe inzichten over organisatie, management, strategie ontstaan in de praktijk, soms wel gevoed door nieuwe academische inzichten, maar de praktijk is het belangrijkste. Dat spreekt ondernemers ook meer aan dan theorie. Wel moet bij het overdragen van nieuwe succesvolle innovatieve praktijken voor management en organisatie heel goed, veel preciezer dan in het verleden, worden gekeken naar specifieke omstandigheden omdat bedrijfssituaties steeds meer onderling verschillen.
 
Consilia - Interne Adviesorganisatie
 
Consilia
Om bedrijven te helpen bij de verdere professionalisering van hun interne consultancyorganisatie lanceerde Nolan, Norton & Co. onlangs het platform Consilia. Het netwerk van interne consultants en projectmanagers heeft drie doelstellingen: het bevorderen van kennisdeling, het verder professionaliseren van de interne adviesorganisatie en het stimuleren van onderlinge samenwerking. “Consilia voorziet in de behoefte van ondernemingen om toegang te krijgen tot nieuwe praktijken en inzichten. Daarnaast begeleidt het netwerk bedrijven bij de selectie van dergelijke inzichten, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren zonder de fouten te maken van blind kopiëren” zegt Hans Strikwerda, partner bij adviesbureau Nolan, Norton & Co.

Meer Strategy nieuws