Roland Berger: Banken moeten spaarrentes verlagen

18 november 2013 Consultancy.nl

Banken betalen te veel rente voor spaargelden. Met het oog op de lage rentestanden en de relatief hoge inflatie reflecteert deze uitspraak alles behalve het publieke gevoel, maar volgens strategisch adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants moeten banken (op termijn) overwegen om hun rentebeleid naar beneden aan te passen.

Als gevolg van de financiële crisis, is sparen belangrijker voor consumenten geworden. Van oorsprong spaarde een gemiddeld EU huishouden zo’n 11% van het besteedbare inkomen. De crisis heeft het financiële gedrag echter drastisch verminderd, en huishoudens hebben op grote schaal risicovolle producten zoals aandelen of obligaties ingeruild voor spaardeposito’s. Het gevolg is dat het volume van deposito’s sinds 2003 met 30% is gegroeid, in Nederland zelfs met 40% en in Zweden maar liefst met meer dan 100%. Roland Berger schat dat Europese huishoudens momenteel zo’n €8,5 biljoen aan deposito’s bezitten, een derde van hun financiële middelen.

Growth of Deposits in selected EU countries

Het probleem met deposito’s voor huishoudens is de lage return die het biedt. In sommige landen biedt de lage nominale return, in combinatie met de hoge inflatiestand, zelfs een negatieve reële return. In Nederland doen spaarrentes niet veel meer dan het compenseren van inflatie. Een vergelijking:

Real return of deposits in slected EU countries

De dominante mening in de markt is dat banken met opzet (te) lage rentetarieven rekenen. Vanuit de bank gezien kan dit echter betwijfeld worden. Tot in 2009 was het gebruiken van spaargelden om investeringen te financieren behoorlijk goedkoper dan financiering via de interbancaire rente. Vandaag de dag is echter het tegendeel waar. Vanaf 2009 werd het interbancaire rentetarief gemiddeld lager dan de rente die klanten werd geboden, wat zou betekenen dat banken, vanuit een financieel oogpunt, huishoudens hebben ‘overbetaald’. De mate waarin dit werd gedaan verschilt van land tot land, maar Nederlandse banken behoren op dit punt tot de koplopers.

Comparison of the cost of different sources of funding

Banken hebben een logische reden waarom ze overbetalen: ze willen geen klanten verliezen. Ook zijn banken bereid meer te betalen vanwege hun “stabiliteit en betere positie onder de nieuwe Basel 3-normen die gelden voor de sector. Deze eisen verplichten banken onder meer om, voor het geld dat ze uitlenen, ook voldoende spaargelden te bezitten” aldus Mark de Jonge, partner bij Roland Berger.

Depositostrategie

Het advies van de consultants is helder: “Als rentetarieven laag blijven voor een langere periode – en de meeste analisten voorspellen geen grote veranderingen voor 2015 – dan zullen banken onder druk staan om te stoppen met het overbetalen van deposito’s”. Dit moet echter op een voorzichtige manier worden gedaan, aldus Roland Berger. Zo moet een depositostrategie worden ontwikkeld, die onder meer kijkt naar het spaargedrag van klanten en de deposito-elasticiteit. Ook wordt geadviseerd om zulke kortingen te vergezellen van verzachtende initiatieven, zoals het introduceren van nieuwe loyaliteitsprogramma’s en diensten op maat, zoals afgestemde prijzen.

Zie het rapport 'Retail Deposits Study' voor meer informatie.

Meer Strategy nieuws