Roland Berger: Belgische elektriciteit relatief duur

28 mei 2014 Consultancy.nl

De Belgische industrie betaalt meer voor elektriciteit dan haar concurrenten in buurlanden als Nederland en Duitsland. Dat blijkt uit een recente studie van Roland Berger Strategy Consultants.

Volgens het advieskantoor liggen twee factoren ten grondslag aan de hogere Belgische elektriciteits-kosten. Ten eerste liggen de productiekosten van energie in België hoger dan in omringende landen. Maar liefst 59% tot 100% van het verschil in elektriciteitskost is volgens het advieskantoor te verklaren door deze lagere energie-efficiëntie. Het verschil is onder andere te verklaren door minder efficiënte vormen van energieopwekking en lagere subsidies ten aanzien van bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Het gevolg: industriële afnemers moeten meer betalen per gebruikte kilowattuur.

Belgische elektriciteit relatief duur

Daarnaast komt naar voren dat de productie van Belgische industriële bedrijven minder energie-efficiënt is. Ze hebben met andere woorden meer elektriciteit nodig per geproduceerde ton papier, cement of staal. Alhoewel de mate van energie-efficiënte per segment verschilt geldt de conclusie in z’n algemeenheid voor de gehele Belgische productiesector.

Meer Strategy nieuws