Roland Berger: felle concurrentie in PV sector

18 september 2010 Roland Berger Strategy Consultants

Hoewel de sector van photovoltaïsche panelen (PV-panelen) een groeimarkt is, komt er vanuit Azië steeds meer druk op de Europese producenten (die voornamelijk in Duitsland zitten). Wereldwijd zal de sector jaarlijks blijven groeien met ongeveer 35%. Een overaanbod en verbeterde kostenefficiëntie zullen de prijzen met 15% kunnen doen dalen. Een gevolg van deze fellere concurrentie is dat meer producenten hun productie zullen verhuizen (naar lageloonlanden) en dat de bedrijven die hun productie hier houden, geconfronteerd zullen worden met een lager geprijsd aanbod uit Azië, dalende verkoopcijfers en een kleiner aandeel op de wereldmarkt. Dat zijn de bevindingen van strategy consulting adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants in hun recente studie over de PV-sector.

"De strijd in de photovoltaïsche markt wordt harder, ondanks het feit dat het momenteel booming business is", zegt Didier Tshidimba, partner bij het adviesbureau in België. "De Europese bedrijven, met de Duitse op kop, hebben uitstekende technologische capaciteiten, maar ze zijn niet goed voorbereid op een moeilijker marktklimaat. Zo zal bijvoorbeeld slechts de helft de 50 grotere zonne-energiebedrijven de komende vijf jaar overleven.”

Europa blijft hoofdmarkt, maar snelle groei in VS en Azië

In Europa zullen producenten efficiënter moeten worden om het hoofd te bieden aan de grotere prijsdruk, onder meer door de vermindering en/of afschaffing van subsidies. De Amerikaanse markt is een ander verhaal. Daar groeien de energiebedrijven door grote orders, voornamelijk in Californië. Indië en China stimuleren eveneens de ontwikkeling van de PV-industrie. Indiës National Solar Plan heeft maar liefst 19 miljard US dollar voor projecten opzij gezet, terwijl de Chinese overheid 300 grootschalige projecten subsidieerd. Het globale volume groeit met ongeveer 35%, maar de hoogtste groeipercentages worden niet meer in Europa gerealiseerd, maar in Azië en de Verenigde Staten.

Prijs duikt onder dollar per watt(piek) op middellange termijn

Door een hogere productiecapaciteit en een verbeterde knowhow verwacht men dat de prijzen zullen dalen met 10% tot 15% per jaar. Hierdoor zal de prijs per watt(piek) op middellange termijn onder 1 US dollar duiken. Hoofdreden is de overcapaciteit die door de uitbreiding van productie-eenheden wordt veroorzaakt. De berekening is eenvoudig te maken: ondanks een groei op de markt, zal de jaarlijkse productiecapaciteit stijgen met drie tot vier gigawatt, waardoor de capaciteitsbezetting (in de productie) de komende jaren zal dalen tot een niveau tussen 50% en 70%. Tegelijkertijd produceert Azië een steeds groter wordend aandeel van kristallijnmodules (nodig voor de productie van PV-panelen). "Dit jaar zal Azië instaan voor 50% van de kristallijne modules, en dat percentage zal verder stijgen”, blijkt uit de studie van Roland Berger Strategy Consultants. En de thin-layer technologie (waarvoor minder kristallijne modules nodig zijn) zal tegen 2012 goed zijn voor ongeveer 30% van de verkoopvolumes.

Consolidatiegolf op komst?

Kleinere producenten komen hierdoor onder druk te staan. De top tien producenten (in Duitsland geconcentreerd) zijn al goed voor 47% van de totale productie en dit zal volgens Roland Berger verder stijgen tot 60%. Bovendien hebben deze bedrijven al 80% van hun productie in Azië, waar de productiekost 50% lager ligt. Gezien deze trends op het gebied van volume, productiecapaciteit, prijs en dalende marktaandelen, lijken partnerships in de vorm van fusies of joint-ventures op hun plaats.

De experts van Roland Berger geloven dat enkel de huidige topbedrijven het beste vooruitzicht hebben om te overleven. Redenen om het niet te halen zijn onder meer het gebrek aan productiecapaciteit en aan een uitgebreid verkoopnetwerk (ook in projectbusiness), de hogere productiekosten en een mindere marktpositionering.“Weinig verkopers hebben momenteel een merk dat snel herkend wordt door de consument”, vertelt Didier Tshidimba. “Dit komt vaak door een gebrek aan strategische initiatieven. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten PV-producenten hun kostenstructuur aanpassen, voldoende productie (kritische massa) hebben, toegang verkrijgen tot groeimarkten en voldoende kapitaal vergaren. Innoveren en efficiëntie zijn de kernwoorden voor succes.”

Meer Strategy nieuws