Roland Berger: generieke medicijnen worden goedkoper

8 september 2010 Roland Berger Strategy Consultants

De prijs die in Nederland voor generieke medicijnen betaald moet worden, is het afgelopen jaar met bijna tien procent gedaald. Hoewel dat positief klinkt voor de consument, wijst Roland Berger op de keerzijde van het gevoerde geneesmiddelenbeleid, in het vandaag verschenen rapport 'Penny Wise, Pound Foolish'. De toegang tot en kwaliteit van deze medicijnen kunnen in het gedrang komen, waarschuwt het strategisch adviesbureau.

De prijsdaling van generieke medicijnen in Nederland was afgelopen jaar sterker dan in welke Europese markt dan ook. We betaalden gemiddeld 9,4% minder dan in het jaar ervoor. In het Verenigd Koninkrijk was de daling 3,4%, gevolgd door 1,8% in Frankrijk en Spanje. In andere landen (Zwitserland, België en Italië) bleven de prijzen stabiel en in Duitsland was er zelfs sprake van een prijsstijging van 0,7%.

"Als je doel is om de kosten te verlagen, dan kan dit als succesvol beleid worden bestempeld," zegt Tijo Collot d'Escury, managing partner bij Roland Berger Nederland. "Er is echter een schaduwzijde waarvan de effecten op korte termijn minder zichtbaar zijn: de farmaceutische sector verkeert in zwaar weer waardoor innovatie en duurzaamheid sterk in het gedrang komen. Door dan eenzijdig te  focussen op kostenverlaging in het geneesmiddelenbeleid, kan op termijn de snelle beschikbaarheid van medicijnen negatief worden beïnvloed. Bovendien kan dit ook de keuzevrijheid van de patiënt benadelen."

Risico: minder en later medicijnen tot onze beschikking

"Recente hervormingen in de zorgsector hadden tot doel de kwaliteit te verhogen én de kosten te verlagen," aldus Collot d'Escury. "Bij de implementatie van het beleid kwam de nadruk afgelopen jaren echter vrijwel uitsluitend op de kosten te liggen. Hoewel dit op korte termijn succes sorteert in het deelbudget farmacie, zie de dalende medicijnprijzen, dwingt de eenzijdige korte termijn focus op kostenreductie de hele sector om hard te snijden in banen, in R&D, in dienstverlening en in nieuwe investeringen. Dit kan tot gevolg hebben dat we uiteindelijk minder en later medicijnen tot onze beschikking hebben. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met het lange termijn effect op de zorgkosten als het vernieuwingsproces wordt afgeremd."

Zorg voor de toekomst

Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg blijft een van de hoogste prioriteiten voor onze maatschappij en zal daarom in het nieuwe kabinet weer volop aandacht krijgen. Doordat we almaar ouder worden, neemt het aantal chronische patiënten verder toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Omdat we die kosten op termijn niet meer kunnen opbrengen, dient er stevig te worden hervormd. Anderzijds boeken we voortdurend technologische vooruitgang op het gebied van behandeling, genezing en zelfs preventie van ziekten, waardoor er zowel een grote bijdrage wordt geleverd aan onze kwaliteit van leven als aan onze economie. Om hoogwaardige gezondheidszorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen, moet de industrie samen een oplossing vinden hiervoor, aldus het strategisch adviesbureau.

Roland Berger pleit ervoor om sectorbreed na te denken over alternatieven voor het huidig beleid, zeker met de vorming van een nieuw kabinet voor de deur. Collot d'Escury: "Verzekeraars moeten gestimuleerd worden om de kwaliteit van geneesmiddelen en de geneesmiddelenvoorziening te bewaken en te meten, we moeten als land voorop blijven lopen in R&D, testen en evalueren van nieuwe behandelmethoden, én we moeten nieuwe business modellen onderzoeken die de hele sector een duurzame toekomst kunnen bieden. Dat vraagt om de koppen bij elkaar steken: van bedrijven in de farmaceutische sector, verzekeraars tot beleidsmakers."

Over het onderzoek

Roland Berger Strategy Consultants maakte het rapport 'Penny Wise, Pound Foolish' over het geneesmiddelenbeleid in Nederland. Het is voor het eerst dat bedrijven uit de zogenoemde farmaceutische kolom (fabrikant tot apotheek) samenwerken aan een eenduidige visie hierop. Met dit rapport wil Roland Berger een positieve bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het Nederlandse geneesmiddelenbeleid.

Meer Strategy nieuws