Roland Berger: NL zuivelsector heeft goed vooruitzicht

16 september 2013 Consultancy.nl

In de komende jaren zal de wereldwijde vraag naar zuivelproducten naar verwachting sterk toenemen. Dit biedt grote kansen voor de Nederlandse zuivelsector en door de competitieve aard van onze zuivelmarkt is de kans groot dat Nederlandse organisaties deze kansen met beide handen zullen grijpen. Dit blijkt uit een marktanalyse van de zuivelindustrie door Roland Berger Strategy Consultants.

Stijgende vraag naar zuivelproducten
In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) bracht het adviesbureau de economische kracht van de sector in kaart. Uit de studie komt naar voren dat de wereldwijde vraag naar zuivelproducten de komende jaren zal stijgen met zo’n 2.2% per jaar. De belangrijkste aanjagers zijn de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart*. Ook geeft de trend naar meer verstedelijking meer mensen toegang tot koelkasten om zuivel te bewaren.

Roland Berger - Zuivelmarkt 1

De groeiende vraag biedt Nederland grote kansen voor zowel zuivel- als kennisexport. Zo verwachten analisten dat producenten in opkomende landen in Azië en Afrika niet kunnen voldoen aan de groeiende lokale behoefte aan melkpoeder en ingrediënten. Zij schatten het tekort (vraag minus eigen productie) aan melkpoeder in Azië en Afrika in 2021 op 3.500 kiloton, wat overeenkomt met 19x de huidige melkpoederproductie in Nederland.

Roland Berger - Zuivelmarkt 2

Afschaffing van melkquotum
De vooruitzichten voor de Nederlandse zuivelsector zullen met name erg goed zijn wanneer de huidige melkquotering wordt afgeschaft, wat waarschijnlijk in 2015 zal gebeuren. Productie in Europa wordt nu nog (kunstmatig) beperkt - boeren in de EU mogen niet meer dan een bepaalde hoeveelheid melk produceren. Wanneer over twee jaar het quotum wordt afgeschaft, ontstaat ruimte om te groeien, te exporteren en te concurreren. “Als grootste exporteur van Europa liggen hier grote kansen” aldus de consultants. Ook kan getracht worden om binnen Europa te concurreren en het EU-marktaandeel te vergroten.

Goede uitgangspositie
Volgens Roland Berger heeft de Nederlandse zuivelsector een uitstekende uitgangspositie om deze internationale kansen te grijpen. “De plaats (klimaat, grond, strategische positie in Europa en logistieke infrastructuur) geeft een intrinsieke voorsprong” schrijft Roland Berger. Een overzicht van de belangrijkste pijlers van de sterke concurrentiepositie:

Roland Berger - Zuivelmarkt 3

Zie ook het bericht: Roland Berger: Nederlandse zuivelsector witte motor van economie.

* Een stijgende welvaart zorgt voor een verschuiving in eetgewoonten van granen naar (duurdere) dierlijke producten, zoals zuivel.

Meer Strategy nieuws