Roland Berger ontwikkelt visienota voor Antwerpen

9 augustus 2011 Consultancy.nl

Antwerpen heeft onlangs adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants ingehuurd om een visienota op te maken voor de stad.

Het strategieadviesbureau voerde gesprekken met belanghebbenden, deed een vergelijkend onderzoek tussen Antwerpen, Gent, Hamburg en Stockholm en onderzocht de hogere regelgeving. Ook bestaande initiatieven werden meegenomen. Roland Berger’s onderzoek leidde uiteindelijk tot beleidsdoelen voor acht thema’s. Duurzaamheid is daarbij een kernwoord.

Duurzaamheid
Antwerpen gaat op diverse manieren zijn beleid duurzamer maken. De stad wil zijn energieverbruik terugdringen en rationaliseren, de lucht- en geluidsemissies beperken, en luchtvervuiling en geluidsoverlast verminderen. Ook wordt duurzaam transport gestimuleerd, de groenoppervlakte uitgebreid en zal de stad zowel het drinkwaterverbruik beperken als meer regenwater gebruiken. Ten slotte wil Antwerpen zijn ruimte optimaal gebruiken en bodemverontreiniging en afval zoveel mogelijk voorkomen.

Hoge doelstellingen
De Vlaamse stad stelt hoge doelen bij zijn opgestelde initiatieven. Zo is een centraal punt in de plannen het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In 2020 wil Antwerpen de eigen stedelijke CO2-uitstoot met 50% hebben verminderd; in 2050 moet de stad zelfs geheel CO2-neutraal zijn.

Ook de lucht- en geluidsemissiedoelen zijn hoog gesteld. Binnen de ring streeft het college van Antwerpen naar 65% verplaatsingen zonder gemotoriseerd verkeerd. Buiten de ring moet dat 50% worden. Naast deze concrete doelstellingen gaat het stadsbestuur overleggen met bedrijven en energieproducenten om duurzaamheid en energiebesparing te stimuleren.

De gemeenteraad zal zich dit najaar uitspreken over de uitkomsten van Roland Berger’s onderzoek en de beleidsdoelstellingen van de stad.

Meer Strategy nieuws