Roland Berger: Winbare reserves nemen toe met 60%

17 juni 2010 Roland Berger Strategy Consultants

Winbare reserves nemen toe met 60% - onconventioneel gas geeft Europa lucht

Met het afnemen van de reserves van conventioneel gas in Europa en Noord-Amerika, is men naarstig op zoek naar alternatieven. Hierdoor is onconventioneel gas sterk in opkomst. Met de huidige technologische ontwikkelingen nemen winbare reserves al met meer dan 60% toe, zo blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants. Volgens het strategisch adviesbureau kan Europa door de opkomst van onconventioneel gas van afhankelijke importeur een dominante vragende partij worden op de internationale gasmarkt.

Grotere gasreserves

Tight gas, CBM (Coal Bed Methane), en schaliegas zijn onconventionele vormen van gas die uit steen worden gewonnen en de laatste jaren volop in de belangstelling staan. Op dit moment worden CBM en tight gas op enkele plaatsen in de wereld geproduceerd. Schaliegas wordt tot op heden alleen in Noord-Amerika op grote schaal gewonnen. “Op basis van de huidige schattingen van het IEA (Internationaal Energie Agentschap) en in het verleden behaalde resultaten kunnen we stellen dat de wereldreserves significant kunnen toenemen,” zegt Jochem Moerkerken, partner bij Roland Berger Nederland. “Ervaringscijfers leren dat ongeveer 15% van schaliegas en ongeveer 15-20% van CBM winbaar is. Met de huidige technologieën leidt dat tot een potentiële groei van meer dan 60% winbare gasreserves.”

China en Noord-Amerika zelfvoorzienend

In de huidige gasmarkt zijn Europa en Azië-Pacific de grote vragende partijen, vanwege hoge consumptie en beperkte reserves. Beide regio’s zijn in toenemende mate afhankelijk van één grote leverancier, namelijk Rusland en in mindere mate Noord-Afrika en het Midden Oosten. Met de ontwikkeling van onconventioneel gas groeien de reserves in met name China, Noord –en Zuid-Amerika en Azië-Pacific (Australië). China kan, net als Noord-Amerika reeds heeft gedaan, zelfvoorzienend worden, zo blijkt uit de analyse van het strategisch adviesbureau. Beide landen zullen daarmee wegvallen als importeur van gas. “Dit leidt tot een mogelijk grotere machtspositie van Europa,” licht Moerkerken toe.

Machtsverschuiving

Op termijn blijft Europa (naast Azië-Pacific) de grootste vragende partij op de wereldmarkt, zo voorspelt Roland Berger. Door de opkomst van onconventioneel gas ontstaat er een markt van twee vragende partijen en potentieel vijf aanbieders bestaande uit Rusland, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika en Latijns Amerika. “Door de import te spreiden kan Europa een gunstige marktpositie creëren en daarmee minder afhankelijk worden van Rusland. De ontwikkeling van de markt voor vloeibaar aardgas (LNG) is hierbij echter cruciaal, omdat drie van de vijf mogelijk leverende regio’s alleen op die manier kunnen aanleveren. Door te investeren in LNG capaciteit en haar import te diversifiëren heeft Europa de potentie om een machtspositie in de gasmarkt te ontwikkelen,” besluit Moerkerken.

Roland Berger Strategy Consultants

Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.100 medewerkers in 36 kantoren, verspreid over 25 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt.

Meer Strategy nieuws