Roland Berger: Zuidvleugel kan topregio worden

10 mei 2011 Consultancy.nl

De zuidelijke vleugel van de Randstad, de zogenaamde Zuidvleugel, heeft de potentie om uit te groeien tot één van de economische topregio's van Europa. Maar als de Zuidvleugel economisch wil floreren dan moet het gebied verdere aansluiting zoeken bij de duurzame economie. Dat blijkt uit het adviesrapport Zuidvleugel, de topregio van Nederland van Roland Berger Strategy Consultants.

Het Roland Berger adviesrapport onderzoekt de economische kracht en potentie van de regio. Het adviesrapport is opgesteld in opdracht van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, bestaande uit de provincie Zuid-Holland, de steden Rotterdam en Den Haag en de regio's Holland Rijnland, Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, Midden Holland en Drechtsteden.

Het rapport onderstreept het belang van de Zuidvleugel voor de Nederlandse economie. De Zuidvleugel beschikt over een aantal zeer krachtige internationale concurrerende sectoren waarmee de regio een cruciale bijdrage levert aan de economische prestaties van de BV Nederland.

Advies: transitie naar een schone economie
Tegelijkertijd benadrukt het adviesrapport dat de Zuidvleugel voor enorme uitdagingen staat om zijn economische positie te behouden en verder te versterken. Ontwikkelingen zoals de groeiende schaarste aan grondstoffen, de stijgende energieprijzen en de klimaatverandering zullen de transitie naar een economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen versnellen. Enerzijds raakt dat die sectoren in de regio waar materialen en energie een belangrijke rol spelen. Anderzijds schept deze transitie naar een schone economie ook grote kansen en mogelijkheden voor het gebied, stelt het adviesrapport.

Advies: samenwerking tussen topsectoren
Daarnaast adviseert Roland Berger om sterk in te zetten op het verbinden en verknopen van de negen internationale topsectoren. Het adviesrapport benadrukt het belang van de diversiteit aan economische activiteiten in de regio als bron van vernieuwing en nieuwe economische bedrijvigheid. Opkomende sectoren kunnen met hun kennis en expertise een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van traditionele sectoren zoals Chemie, Energie, Greenports en Logistiek. Nieuwe sectoren als Cleantech en Life Sciences zijn vaak op zoek naar kapitaal, massa en een markt om hun kennis te kapitaliseren. Dat zijn zaken die traditionele sectoren op hun beurt kunnen bieden. De adviseurs stellen dat de regio moet samenwerken met bedrijven en kennisinstellingen aan een sectoraal actieplan.

Rapport: Zuidvleugel: de Topregio van Nederland

Meer Strategy nieuws