Squarewise begeleidt IBP project van RSM studenten

31 december 2012 Consultancy.nl

Deze maand start de RSM opnieuw met haar jaarlijkse International Business Project (IBP), een consultancyproject uitgevoerd door een team van masterstudenten. Een van de IBP-teams wordt begeleid door Squarewise, een adviesbureau gespecialiseerd in strategie, innovatie en duurzaamheid. Onder begeleiding van consultants van het adviesbureau gaan de studenten een marktanalyse uitvoeren en een advies opstellen voor een pensioenfonds dat meer wil investeren in duurzame energie projecten in Europa.
 
Vanuit Squarewise is Thomas Vles betrokken en verantwoordelijk voor Quality Assurance.
 
Hernieuwbare energie
Het belang van hernieuwbare energie voor een toekomstbestendige energievoorziening wordt door velen erkend. Desondanks is de groei van hernieuwbare energie als deel van de totale energiemarkt beperkt gebleven. Belangrijke redenen voor dit gebrek aan groei zijn de grote kapitaalinvesteringen die voor duurzame energie noodzakelijk zijn en lage prijzen voor fossiele brandstoffen (zoals kolen en gas).
 
International Business Project
Centrale vraag van de opdracht is: “welke maatregelen kunnen worden genomen om de (financiële) participatie in duurzame energieprojecten in Europa te verbeteren? De studenten krijgen daarbij drie deelopdrachten mee:

(1) Inventariseer de huidige financieringsmogelijkheden voor een selectie hernieuwbare energie-technologieën.
(2) Bied inzicht in de huidige investeringsbarrières.
(3) Doe aanbevelingen om de financiële participatie te versnellen.

De marktanalyse richt zich op acht landen: Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De studenten zullen gebruikmaken van onderzoek en interviews om de benodigde informatie te verzamelen.

Meer Strategy nieuws