Squarewise introduceert duurzame zorgspecialisatie

4 april 2012 Consultancy.nl

Nieuw raamwerk helpt zorgbestuurders met het opstellen van hun strategie en positionering 

De toenemende marktwerking in de zorg dwingt ziekenhuizen niet meer alle typen zorg aan te bieden maar te specialiseren. Zo bleek vorig jaar uit het onderzoek Kiezen voor Kwaliteit van adviesbureau BCG dat Nederlandse ziekenhuizen €2 miljard per jaar kunnen besparen als ze specialiseren en beter samenwerken. Daarnaast zou het de kwaliteit van de dienstverlening ook ten goede komen. 

In het huidige debat rondom spreiding en concentratie van zorg raakt het begrip ‘specialisatie’ echter vertroebeld. Is het nog specialisatie te noemen als veel instellingen in je omgeving op dezelfde manier ‘specialiseren’? En wanneer is er eigenlijk sprake van specialisatie Squarewise heeft onderzoek gedaan naar zorgspecialisatie en introduceert het begrip ‘duurzame specialisatie’. 

Duurzame specialisatie in de zorg 
In het onderzoek identificeren de Squarewise adviseurs drie verschillende typen specialisatie: specialisatie op basis van efficiëntie, specialisatie op focusgebieden binnen een medisch vakgebied en categorale specialisatie op een geheel vakgebied. Categorale specialisatie vergt langdurige en standvastige levering van zeer hoge kwaliteit zorg. De middelen die een dergelijke specialisatie mogelijk maken – factoren als cultuur, reputatie en professionaliteit –, zijn moeilijk te kopiëren en daardoor het meest geschikt als duurzame specialisatiestrategie. De middelen die de overige twee vormen van specialisatie mogelijk maken, vergen een constante vorm van innovatie (bij efficiëntiespecialisatie) en het behoud van sleutelfiguren (bij specialisatie op focusgebieden) om hier langdurig voordeel mee te doen. Deze typen zijn daarom minder geschikt is om duurzaam voordeel in de zorgmarkt te realiseren. 

Duurzame strategie en positionering 
De adviseurs concluderen dat zorgspecialisatie alleen duurzaam is als het een middelenconfiguratie betreft die niet elders te vinden is en die moeilijk kan worden gekopieerd, wat resulteert in differentiërend vermogen in de markt. Zorgbestuurders kunnen de verschillende specialisatie-strategieën gebruiken om een duurzame strategie en positionering van hun zorginstelling na te streven. 

Over het onderzoek 
Het onderzoek van Squarewise is gebaseerd op de afdelingen orthopedie van vijf verschillende ziekenhuizen en is gestoeld op twee organisatietheorieën: Porter’s specialization cycle en de resource-based view. Met behulp van de vijf cases is de relatie tussen de graad van specialisatie en de benutting van de interne middelen (resources) van een afdeling in kaart gebracht. 

Voor meer informatie ove duurzame specialisatie zie het artikel Duurzame zorgspecialisatie als langetermijnstrategie voor ziekenhuizen. Auteurs zijn Wieske Heinen en Sjoerd de Blok van Squarewise en Teun Kraaij van McKinsey & Company.

Meer Strategy nieuws