Squarewise onderzoekt samenwerking in energiesector

13 juni 2012 Consultancy.nl

Squarewise onderzoekt momenteel in opdracht van Gasterra hoe diverse partijen beter met elkaar kunnen samenwerken om maatschappelijk draagvlak voor energiebesluitvorming te realiseren. Het adviesbureau uit Amsterdam werkt samen met partijen uit de energiesector, de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De opdracht wordt uitgevoerd vanuit de context van de topsector energie. 

Het vorige Kabinet heeft in 2011 negen topsectoren aangewezen - sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De energiesector, dat daar een van is, richt zich op verschillende innovatieve concepten, waaronder duurzaame energie, windenergie, zonne-energi en smart grids. 

Twee routes 
Squarewise onderzoekt twee routes: samenwerking om een hoger kennisniveau op het gebied van energie onder diverse groepen in de bevolking te bevorderen (Energy Literacy) en samenwerking om de praktijk van projecten beter te verbinden met onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en expertisecentra op het gebied van maatschappelijk draagvlak (o.a. met faculteiten omgevings-psychologie, ECN en TNO). Onderdeel van het onderzoek zijn diverse discussie bijeenkomsten. Op 23 mei vond de eerste bijeenkomst over Energy Literacy plaats, op 22 juni (Energy Literacy Werkconferentie) en 4 juli (Bijeenkomst Maatschappelijk Draagvlak met Experts) staan de volgende bijeenkomsten gepland. 

Europese doelstellingen 
Op het gebied van energie zijn vanuit Europa stevige klimaatdoelstellingen opgesteld, die voorschrijven in welk tempo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet afnemen en dient te worden overgegaan op energie uit volledig hernieuwbare bronnen (de energietransitie). Nederland lijkt die doelstellingen in het huidige ontwikkeltempo niet te gaan halen, waarvan één van de achterliggende redenen is dat energieprojecten in Nederland steeds vaker stuiten op een gebrek aan draagvlak. 

Zie ook de berichten: 
Nederland loopt achter met schone energie  
Hernieuwbare energie onvoldoende gestimuleerd

Meer Strategy nieuws