Strategy Consulting Branche

De strategy consulting branche heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld (lees meer op de pagina “Geschiedenis”). Als gevolg zijn er  door de jaren heen verschillende typologieën voor de strategy branche ontwikkeld. De meest gerenommeerde typologie, waar StrategyConsulting.nl ook gebruik van maakt, is die van Kennedy Information.

De consultancy industrie kan worden geclassificeerd in drie hoofdsegmenten: Management Consulting (circa 35% - 40%), Financial Advisory (circa 10% - 15%) en IT Consulting (circa 50%). Strategy consulting is een subsegment van de management consulting industrie. Het relatieve aandeel van strategy binnen management consulting ligt de afgelopen jaren tussen de 22% - 28%.

Strategy Consulting Branche

Strategy consulting diensten

Strategy consulting kan worden onderverdeeld in vijf type diensten: Corporate Strategy, Fusies & Overnames, Organisational Strategy, Customer Strategy en IT/ICT Strategy. Elk type dienst omvat diverse service offerings. Lees meer in de rubriek “Vakgebieden".

Strategy consulting adviesbureaus en divisies

De adviesbureaus die strategy diensten aanbieden kunnen worden onderverdeeld in 3 categoriëen:
- Strategy Consulting Adviesbureaus (SCA): Bijv. McKinsey, Bain, Boston Consulting Group
- Multi-Service Adviesbureaus (MSA): Bijv. Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, Boer & Croon
- IT Adviesbureaus (ITA): Bijv. Accenture, Capgemini, Logica, IBM

In de rubriek 'Adviesbureaus' kun je meer informatie vinden over de verschillende adviesbureaus.

Strategy branche: diensten per adviesbureau

De grafieken hierboven laten de huidige status zien van de strategy consulting branche. Drie conclusies kunnen getrokken worden. Ten eerste, strategy consulting adviesbureaus domineren de wereldwijde markt: zij vertegenwoordigen meer dan de helft van de markt (54%). Het restant van de markt wordt verdeeld tussen MSA’s (32%) en ITA’s (14%). Ten tweede, de relatieve concentratie van adviesbureaus is hoger bij ITA’s in vergelijking met SCA’s, wat suggereert dat het respectievelijk marktaandeel anders verdeeld is tussen verschillende consultancy types. Ten derde, het omzetaandeel per strategie service offering verschilt enorm tussen deze drie type adviesbureaus. Strategy organisaties richten zich veelal op Corporate Strategy en Fusies & Overnames (>50% van de omzet) terwijl IT firma’s zeer afhankelijk zijn van IT Strategy (75% van de omzet).


Bron: Analyse StrategyConsulting.nl, Kennedy Information